V druhém srpnovém týdnu tady rozbalil kamery a svoji techniku štáb filmařů České televize Brno, aby tu po dvou měsících pokračoval v natáčení trojdílného filmu Slyšte, Slované.

„Nad tímto projektem drží v České televizi svoji ruku tvůrčí producentská skupina náboženské tvorby kreativního producenta a dramaturga Patrika Diviše. Díky ní jsme se mohli pustit do natáčení zmíněného filmu," uvedl Maxmilián Petřík (72), který vystudoval režii a scenáristiku na FAMU u profesora Šulce, a doposud režíroval víc než 400 snímků z oblasti dokumentární humanitní, vzdělávací a zábavné tvorby. K jeho nejznámější filmům, který režíroval a napsal k němu i scénář, patří Nezvladatelný buřič – Jeroným Pražský.

„Dvacet let jsme s Luďkem Galuškou, vedoucím centra Slovanské archeologie Moravského zemského muzea snili a hovořili o tom, že by bylo skvělé natočit film o Velké Moravě a poslední čtyři roky jsme se na jeho natáčení připravovali a pracovali na něm," poodhalil režisér čas, než odpovědní činitelé ČT odsouhlasili natáčení trojdílné verze filmu. Scénář k němu zpracovali archeolog Luděk Galuška, režisér Maxmilián Petřík a scénárista profesionál Tomáš Kapras.

První klapka již v červnu

Díky velké vstřícnosti vedení obce Modrá a správy skanzenu došlo k dohodě o podmínkách natáčení filmu Slyšte, Slované! A tak poprvé klapla filmová klapka v moderském skanzenu o předposlední červnové sobotě, a to v rámci Slavnosti letního slunovratu. O druhém srpnovém víkendu se mohli návštěvníci archeoskanzenu setkat při 11. ročníku velkolepého historického festivalu Veligrad – Boj o hradiště 2016, ale i několik dnů před ním, se štábem filmařů, který se snažil v opevněném sídlišti zachytit osudy Slovanů.

„Na půdě skanzenu byly natočeny všechny hrané scény, v nichž účinkovali členové občanského sdružení Velkomoravané, ale i dalších moravských, českých i slovenských historických sdružení," informoval Luděk Galuška, spoluscenárista, odborný garant a hlavní moderátor filmu. V něm podle něj zazní odborné komentáře Pavla Kouřila z Archeologického ústavu AV ČR Brno, Jiřího Macháčka z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno a Lumíra Poláčka z Archeologického ústavu AV ČR Brno.

„Velkomoravané a členové jejich sesterských skupin budou ve filmu jedinými herci. Musím vyseknout poklonu zejména Velkomoravanům. Bojové scény hrají perfektně, naprosto přirozeně a nenuceně. Prostě, jsou úžasní," nešetřil slovy chvály režisér.

První díl filmu Zrození Velkomoravské říše seznámí diváka s ději, které se odehrály před vznikem Velké Moravy a v jejím raném období.

„Další díl Boj o trůn Velkomoravské říše bude věnován mikulčicko-kopčanské aglomeraci a Pohansku u Břeclavi, zatímco třetí díl Sláva Velkomoravské říše bude orientován na aglomeraci Starého Města a Uherského Hradiště, tedy Veligradu," stručně přiblížil děj filmu Luděk Galuška.

Víc už prozrazovat nebude, protože film Slyšte, Slované, by se měl na obrazovkách ČT2 objevit v rámci křesťanského vysílání Cesty víry do konce letošního roku.