„Jménem šestnácti stovek myslivců Uherskohradišťska vyzývám občany, aby v měsíci červnu, kdy se rodí většina mláďat zvěře, je nerušili, zachovali pro ně jejich klidné životní prostředí. Majitelé psů by své čtyřnohé miláčky neměli nechávat v přírodě volně pobíhat,“ apeluje předseda Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty Uherské Hradiště Karel Blahušek.

Důraz položil i na to, aby zejména děti, které při vycházkách do lesa a polí přijdou do styku s mláďaty zvěře, se jich nedotýkaly. Najdou-li na lesní pasece opuštěné srnče, které se ozývá pískáním, protože má hlad a volá svoji matku-srnu, neměly by se tím nechat znepokojit. „Srna je nedaleko, ale lidský pach jí nedovolí, aby k srnčeti přišla. Dítě i dospělí by se měli v takovém případě od mláděte vzdálit,“ vysvětluje Blahušek.

Ochrana zvěře však není jen záležitostí příslušníků Hubertova cechu, ale i zemědělců, zejména při sklizni pícnin. Větší ohled by měli mít i řidiči na silnicích. Snad není nikomu lhostejné, že ztráty na silnicích představují několik tisíc kusů zvěře ročně.