„Ve čtvrtek 21. dubna jsme bez problémů sošku Černého Janka z věže radnice demontovali. Po dobu tří měsíců ji čeká kompletní renovace. Tvorbou nové repliky se bude zabývat brněnský sochař a řezbář Patrik Vlček,“ řekl Deníku Zbyněk Šeda z Technických služeb Uherský Brod.Naposled se socha podle jeho slov opravovala někdy před 10 lety.

„Nejspíš se vytvoří nová kopie. To víte, je to ze dřeva a venku na sluníčku to nevydrží věčně,“ poznamenal Zbyněk Šeda.Jednu ze starších replik mají podle Aleše Kapsy uloženu v Muzeu J. A. Komenského.

Stavba venkovních bazénů CPA Delfín v Uherském Brodě z ptačí perspektivy.
VIDEO: Nový aquapark v Uherském Brodě z výšky

„Máme tam jeden exemplář s chybějící rukou. Holt se na něm podepsal zub času,“ prozradil Aleš Kapsa.

Legenda z doby vpádu divokých kuruců

K Černému Jankovi se mimo jiné váže legenda z doby, kdy do našeho kraje vpadli divocí kuruci, před nimiž prchali lidé z okolních dědin do měst, aby si zachránili holý život. Měšťané viděli, že se nepřítel chce zmocnit města, a proto se připravili na jejich útok. Kuruci vyslali k městu zvědy, kteří je objížděli, aby zjistili, ze které strany by se mohli města zmocnit.

Měšťané hlídali hradby dnem i nocí, až konečně zmořeni únavou zanechali na šancích jen hlídky. Před baštami bylo naprosté ticho, nikde nebylo nic podezřelého. Tak se dovedli kuruci ukrýt. Měšťané již mysleli, že k útoku nedojde, a proto i stráž na hradbách nebyla dosti opatrná. Kurucové však bděli. Jedné tmavé noci počaly se k městu plížiti temné postavy a nepozorovány dostaly se až k hradební zdi.

Opatrně přistavovaly žebříky a již se po nich vzhůru drápaly. Jeden z útočníků, patrně náčelník, hradby slezl. Hledal místo, kudy by se jeho lidé snadno dostali do města. Tápal podél černající se zdi, u níž bylo plno kamení, šel co noha nohu mine, tiše, opatrně, ale najednou zakopl a byl by se natáhl, kdyby se nebyl náhodně zachytil za jakýsi provaz, visící na hradební zdi. V tom okamžiku zazněl nad jeho hlavou nočním tichem hlas zvonu na poplach.

Provaz byl totiž od zvonu, který visel poblíž brány a kterým se včas nebezpečí šturmovalo. Rázem probudily se stráže, strhl se hluk a křik, zděšení obránci města zahlédli ve světle loučí nepřítele na hradbách. Rozpoutal se boj muže proti muži. Kuruci byli z hradeb sehnáni. Jejich náčelník byl zajat a souzen útrpným právem.

Nechal svůj mladý život v městské mučírně.Na památku této příhody byl postaven ve výklenku radniční věže pod hodinami Černý Janek, aby před začátkem každé hodiny připomínal Broďanům, jak bylo jejich město zachráněno před kuruckými hordami.