Zdejší zastupitelé 17. dubna rozhodli o udělení Ceny Vladimíra Boučka Ludmile Večeřové  – zpracování současné majoliky a Marii Zajícové, která vyrábí kraslice zdobené voskovou batikou. Čestné uznání při Ceně Vladimíra Boučka připadlo Josefu Jančářovi za celoživotní přínos pro zachování, prezentaci a popularizaci lidové umělecké výroby.

Cena udělována od roku 2005. A to osobám, které udržují a zachovávají znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, a které výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků tradiční rukodělné výroby v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených akcích.

Dále je od roku 2009 udělováno čestné uznání osobnosti, která není přímým nositelem řemesla, ale na zachování a rozvoji umělecké výroby se podílí či v minulosti podílela. Cenou Vladimíra Boučka a čestným uznáním při této ceně se do dnešního dne už může pochlubit více než čtyřicítka osobností.

„Oceněné osobnosti jsou příkladem toho, jak důležité je udržovat a rozvíjet tradiční řemesla, která tvoří neodmyslitelnou součást našeho kulturního bohatství. Jejich práce je zároveň důkazem toho, že i v dnešní moderní době je možné tvořit a vynikat v tradičních rukodělných oborech,“ komentovala udělení cen a čestného uznání místostarostka města Marcela Čechová.

Práce oceněných osobností je podle starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy cenná proto, že pomáhají udržovat naše kulturní kořeny a připomínají nám, kde jsme v minulosti byli a o co bychom se měli v budoucnosti opírat. Slavnostní předávání Ceny Vladimíra Boučka se uskuteční 21. června.