„Oceněnými jsou řezbář Jiří Mahr a Soňa Kölblová, která šije tradiční lidové oděvy. Čestné uznání za celoživotní přínos v oboru práce se dřevem získal od zastupitelů Jiří Machaníček,“ uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Cena Vladimíra Boučka je udělována od roku 2005 osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, a které výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků tradiční rukodělné výroby v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených akcích.

Dále je od roku 2009 udělováno čestné uznání osobnosti, která není přímým nositelem řemesla, ale na zachování a rozvoji umělecké výroby se podílí či v minulosti podílela.

„Slavnostní předávání Ceny Vladimíra Boučka bývá tradičně v měsíci červnu, letos bude termín upřesněn až podle vývoje epidemické situace v České republice a z ní plynoucích mimořádných opatření,“ upřesnil Jan Pášma.