Cenu spojenou s výtvarným symbolem, diplomem i finančním darem laureátce předal hejtman Radim Holiš společně s vedoucí odboru kultury krajského úřadu Romanou Habartovou.

Reprezentanti kraje včetně ředitelky krajského úřadu Jitky Hlavačkové pogratulovali všem letošním nominovaným, mezi nimiž byli: Helena Čermáková, herečka Městského divadla Zlín, držitelka ceny Thálie; akad. sochařka Otilie Šuterová Demelová, významná současná sochařka, kreslířka a pedagožka (momentálně její dílo představuje Muzeum Kroměřížska); Ivo Frolec, muzejník, etnograf, ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti; Ladislava Košíková, choreografka, vedoucí taneční složky souboru Hradišťan a pedagožka; Blanka Rašticová, historička, autorka a redaktorka publikací i popularizátorka; Roman Válek, dirigent, sbormistr, propagátor barokní a rané klasicistní hudby.

„Všem osobnostem navrženým na ocenění srdečně gratuluji a děkuji za jejich úctyhodnou práci a tvorbu, která velmi podstatně obohacuje náš život o rozměr krásy v mnoha uměleckých oborech. Všem také přeji hodně sil do další tvůrčí činnosti,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun
Ischia - vyhledávaný termální ráj i ostrov s živelnými démony urvanými ze řetězů

Letošní držitelka ocenění Ladislava Košíková se významně podílela na taneční výchově dětí, 25 let působila jako vedoucí souboru Hradišťánek a v letech 1992-2017 vedla taneční obor na ZUŠ Uherské Hradiště. Je autorkou řady pozoruhodných tanečních projektů tanečního souboru Hradišťan s jinými domácími i zahraničními hudebními tělesy i s předními divadelními scénami.

Slavnostní akce, kterou organizačně zajistil Odbor kultury a památkové péče krajského úřadu, se zúčastnili osobnosti kulturního života regionu včetně laureátů ocenění z minulých let.