Převzal ji z rukou starosty Ferdinanda Kubáníka v obřadní síni Panského domu. Informovala o tom mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká. Ocenění obdržel za dlouhodobou činnost městského kronikáře, šíření povědomí o historii města Uherský Brod a za publikační a přednáškovou činnost.

Slavnostní podvečer zahájila operní zpěvačka Kristýna Šebková.

„Poté se slova ujal starosta Ferdinand Kubáník, který vyjádřil význam a důvod udělovaného ocenění a podotkl, že Cena města se uděluje vždy ke dni 29. říjnu jako slavnému dni v historii Uherského Brodu, neboť právě v tento den roku 1272 povýšil český král Přemysl Otakar II. Uherský Brod na město královské,“ uvedla Elen Sladká.

S podrobným životopisem Františka Bábíčka následně seznámil přítomné uherskobrodský místostarosta Petr Vrána.

„Velký zájem o historii Uherského Brodu přivedl pana Bábíčka k funkci městského kronikáře, kterou svědomitě a velmi pečlivě vykonával od roku 1997 až do roku 2014. Před jeho nástupem do funkce kronikáře nebyla městská kronika v období 1990-1996 vůbec vedena. Tyto chybějící zápisy z období 6 let musel pan Bábíček doplnit. Celkem tak v kronice města pan Bábíček zachytil události za 24 let. Byly to stovky hodin práce s vyhledáváním spousty informací, shánění historických i současných materiálů, třídění podkladů ke kronikářské práci a samotných zápisů do kroniky,“ prozradil místostarosta.

Připomněl také, že celoživotním koníčkem oceněného je sbírání historických pohlednic a jiných dokumentů z Uherského Brodu. Sbírky těchto předmětů byly několikrát vystaveny v muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě, v galerii Panského domu a také v Uherském Ostrohu.

K ocenění Františka Bábíčka přispělo i to, že ve spolupráci se syny Michalem a Martinem vydal v roce 2013 knížku „Uherský Brod na starých pohlednicích 1892-1948“ a v loňském roce pak knihu „Obchod a řemesla v Uherském Brodě v letech 1850-1950“.

Na udělení Ceny města byli nominováni ještě Stanislav Sládek, Rostislav Rajchl, Ladislav Beníček, Libor Bujáček, Marie Buchtová a Vladimíra Novotná. I oni byli pozváni na slavnostní podvečer a obdrželi od města malou pozornost.