Jana Polášková, která se dlouhá léta věnuje výchově dětí v oblasti folkloru a podstatnou část svého života spojila se soubory Hradišťan a Hradišťánek.

Cena města se předává právě k 15. říjnu, neboť v ten den v roce 1257 vydal Český král Přemysl Otakar II. tzv. zakládací listinu pro město Hradiště, kterou potvrdil vznik města. Část slavnostního podvečera byla ovšem věnována 765. výročí od udělení městských práv v roce 1258. Výročí město využilo také k představení nového slavnostního řetězu, který pro město v letošním roce vytvořil akademický sochař Michal Vitanovský. Ten je, mimo jiné, autorem návrhu československého Řádu T. G. Masaryka a českého Řádu Bílého lva.

Historickou atmosféru večera navodila středověká hudba souboru Ensemble Splendens, se kterým si v programu zahrál také houslista Jiří Pospíchal. 

„Město Uherské Hradiště je velmi hrdé na své folklorní tradice a díky úsilí a odhodlání lidí, jako je Jana Polášková, se daří tyto tradice udržovat a předávat dál. Její práce má velký a trvalý vliv na mladou generaci, čímž přispívá k bohatství našeho kulturního dědictví, a to je opravdu mimořádně cenné,“ popřál oceněné starosta města Stanislav Blaha.

Cena města je udělována (zpětně za předchozí rok) od roku 1997, kdy se jejím prvním držitelem stal sbormistr a dirigent Karel Dýnka. Kromě 34 jednotlivých osobností z nejrůznějších oblastí lidské činnosti, převzaly v historii Cenu města také 2 právnické osoby – konkrétně dětský folklorní soubor Hradišťánek (2004) a Uherskohradišťská nemocnice a.s. (2020).