„Oba ocenění jsou, každý ve svém oboru, velkými osobnostmi a jako takoví si Cenu města Uherské Hradiště určitě zaslouží. Slavnostní předání Ceny města Uherské Hradiště směřujeme podobně jako každý rok k 15. říjnu, protože k tomuto datu se váže nejstarší písemná zmínka o městě. Oceněným z celého srdce gratuluji a jsem velmi rád, že takové osobnosti ve městě máme,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.

Pokud člověk dostane takové ocenění, tak musí být podle slov Štěpánky Tománkové spokojený a nadšený.

„Musím poděkovat všem, kteří mě navrhli, těm, co mi cenu dali a v neposlední řadě mému nejbližšímu okolí – mým dvěma synům a jejich rodinám. Velice si toho vážím. Foklor je alfa a omega mého žití a jsem ráda, že se to tak všechno zúročilo, i když jsem to pro žádnou cenu nikdy nedělala,“ poznamenala Štěpánka Tománková.

Muzikantské lodě brázdily řeku Moravu. Kapela Venca´s group
Muzikantské lodě brázdily řeku Moravu

Také Stanislava Sklenáře potěšilo, že tak významné ocenění v místě bydliště dostává.

„Nad naším krajem i Uherským Hradištěm jsem koneckonců strávil spoustu času a o to víc si toho ocenění vážím,“ řekl Stanislav Sklenář.

Cena města Uherské Hradiště je udělována (zpětně za předchozí rok) od roku 1997, kdy se jejím prvním držitelem stal sbormistr a dirigent Karel Dýnka. Vloni byla Cena města Uherské Hradiště udělena Uherskohradišťské nemocnici a.s. (za rok 2020). Po dětském folklorním souboru Hradišťánek, který byl oceněn spolu se dvěma osobnostmi v roce 2004, byla Uherskohradišťská nemocnice historicky teprve druhou organizací (právnickou osobou), které byla cena udělena.

Slavnostní předání Ceny města Uherské Hradiště za rok 2021 Štěpánce Tománkové a Stanislavu Sklenářovi se uskuteční 15. října 2022 ve Slováckém divadle.

Štěpánka Tománková veškeré své úsilí a volný čas věnovala a i nadále věnuje práci s dětmi a mládeží v oblasti folklóru. Folklor Štěpánce Tománkové učaroval nejprve jako tanečnici Folklorního souboru Hradišťan. Později se stala vedoucí souboru a nakonec předsedkyní spolku Hradišťánek, kde aktivně působí více jak padesát let.

Pro soubor pracuje obětavě, nezištně a vytrvale, na úkor svého volného času. Svým přístupem dává vzor nejmladší generaci. Jejím vedením prošly tisíce dětí, u kterých se vždy snažila probouzet upřímný a vřelý vztah k tradicím a rodnému kraji.

Neúnavně pomáhá udržovat lidové tradice a zvyky a snaží se uchovat odkaz osobnosti a legendy, zakladatele Hradišťanu Jaroslava Václava Staňka. Předsedkyní občanského sdružení Hradišťánek se stala v roce 2000. Až do odchodu do penze profesně působila jako učitelka základních školách na Uherskohradišťsku.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, 10. září 2022.
Na Slovácké slavnosti vína dorazilo 30 tisíc lidí. Úžasná atmosféra i s deštníky

Stanislav Sklenář zasvětil celý svůj život letectví. Je rodákem z Mistřic, avšak celý svůj život žije v Uherském Hradišti, odkud létal do celého světa. Postupně a systematicky se věnoval přípravě na své náročné povolání, když v roce 1976 dosáhl profesního vrcholu, kdy mu bylo umožněno vykonávat povolání zkušebního pilota v národním podniku LET Kunovice, nyní společnost Aircraft Industries, a.s.

Společně se svými kolegy - zkušebními piloty, testoval bezpečnost a spolehlivost Letounu L 410. Na svém kontě má úctyhodných 280 záletů nový letadel L 410, jako velitel zalétal 15 prototypů úplně nových letadel. Aktivně se podílel také na školení a přezkušování nových a stávajících pilotů. Dnes vykonává činnost leteckého instruktora a examinátora pro Úřad civilního letectví.

Stanislav Sklenář byl nejdéle sloužícím profesionálním zkušebním pilotem v ČR. Jako zkušební pilot nalétal více jak 24.300 letových hodin na letounech a 3000 hodin na kluzácích. Za své zásluhy byl oceněn a v roce 2018 zařazen mezi 100 leteckých osobností století, dále byl v roce 2019 oceněn podvýborem pro letectví a vesmírný program PSP ČR Za celoživotní přínos letectví.