Oblíbený starosta, který stál v čele města od roku 2002 až do své smrti v dubnu 2010, byl jediným navrženým kandidátem.

„Rozhodnutí o udělení ceny právě jemu bylo zcela jednoznačné. Vždyť mezi obyvateli Kunovic požívá úctu a uznání i sedm let po jeho úmrtí,“ uvedla starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Cenu v podobě miniaturní repliky populární kunovické sochy Školáka Boříka od akademického sochaře Bořka Zemana převzala z rukou starostky jeho manželka Jiřího Vařechy Dana Vařechová.

Na svého otce pak krátce zavzpomínala jeho dcera Zuzana Vandame.

Jiří Vařecha se narodil 12. února 1951 v Uherském Hradišti a dětství a mládí prožil v Mařaticích.

V roce 1974 se oženil a přestěhoval se do Kunovic, kde s manželkou Danou vychovali dvě děti – dceru Zuzanu a syna Jiřího.

Pracoval mimo jiné v Letu Kunovice či jako vedoucí Školského úřadu v Uherském Hradišti a posléze ve Zlíně.

V roce 1998 byl zvolen do Zastupitelstva města Kunovice a v roce 2002 se stal starostou.

Hlavním přínosem Jiřího Vařechy pro město Kunovice bylo nastavení nové struktury městského úřadu včetně určení kompetencí jeho zaměstnanců.

Zásadním způsobem se podílel na strategických investicích města, které znamenaly další kroky k celkovému zlepšení života obyvatel Kunovic.

„Nezanedbatelným přínosem Jiřího Vařechy byl věcný, konstruktivní a lidský přístup k řešení všech problémů městského úřadu i samotného města Kunovice,“ dodala Ivana Majíčková.