Zájemce seznámil s tímto tématem Aleš Brotánek, přední český odborník, který se specializuje na způsoby bydlení budoucnosti. „V budovách se spotřebovává padesát procent světové spotřeby energií. Jedná se tedy o klíčového producenta skleníkových plynů. A právě toto je hlavní důvod, proč má smysl hledat způsoby, jak tyto energie ušetřit,“ řekl specialista. Součástí semináře byla i prohlídka vzdělávacího střediska Centra Veronica, při jehož stavbě byly použity technologie zajišťující úsporu energií. Seminář byl součástí projektu s názvem Síť center pasivního domu. „Naše středisko je v rámci sítě pasivních center poradenským bodem pro Zlínský kraj. Každé úterý poskytujeme telefonické poradenství k problematice úspor energií ve stavebnictví s cíleným zaměřením na pasivní domy. Osobní návštěvy směrujeme do dnů otevřených dveří, které se konají každý měsíc. Poradenství poskytujeme díky podpoře evropského fondu zdarma,“ upřesnila Yvonna Gaillyová, ředitelka Centra Veronica.