Z tohoto důvodu chtějí úředníci podmínky pro reklamu zpřísnit. Majitelé nemovitostí v centru města jsou jiného názoru a domnívají se, že podmínky pro reklamu jsou už nyní zbytečně přísné. „Podle naší analýzy z roku 2015 bylo z celkového počtu 249 objektů v památkové zóně hned 48 z nich označeno za reklamou vážně znečištěné a architektonicky znehodnocené. To je jedna pětina všech domů," nastínil nejnovější zjištění radnice její mluvčí Jan Pášma. Vedení města proto v reakci na tyto skutečnosti vydalo nové pokyny pro umísťování reklamních a informačních zařízení v památkové zóně Hradiště. „V městské památkové zóně prostě není možné, aby si každý vyvěsil a vystavil, co se mu zlíbí a je nutné pro to mít nějaká pravidla. Jedná se tedy o novou úpravu toho, jak mohou vypadat výlohy či reklamy na provozovnách," vysvětlil nový krok starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Majitelé nemovitostí a živnostníci se však domnívají, že i ty dosavadní podmínky jsou spíš proti nim. „Beru, že musí být hlídána třeba fasáda, její barva či velikost svítících poutačů, ale celkově se mi to zdá hodně nevyvážené. Ta pravidla podle mého názoru příliš neodpovídají podpoře drobných živnostníků, jak často slýcháme a jsou k nim zbytečně krutá. Na jedné straně můžeme mít venku reklamu pouze za obrovské poplatky, na straně druhé ale v ulicích vidíme nejrůznější popelnice, odpadky a další škaredé věci," sdělil svůj názor Jiří Kovačič, který vlastní dům v centru města.

Jiní mají řešení otázky „jakou reklamu použít" čerstvě za sebou. „My jsme jen nedávno instalovali nový vývěsní štít s naším logem na naši provozovnu. Jelikož ta se nachází v budově, která je historickou památkou, byla tam nějaká omezení, ale těm jsme se přizpůsobili. Jinak reklamu moc nemáme, protože lidé o nás vědí," popsala svou zkušenost spolumajitelka pekárny U Jahodů Martina Fraňková. Majitel dalšího z domů v centru města by zase rozlišoval, o jakou reklamu jde. „Když už má náš objekt dochovanou barokní fasádu někdy z roku 1810, určitě bych ji nekazil reklamou. A pokud už nějaká, tak určitě na akce, které se dotýkají všech a za nimiž stojí i samotné město. Reklamy v ulicích města na čistě soukromé komerční akce bych osobně víc reguloval," sdělil svůj názor Petr Kavan.

Co konkrétně nové pokyny radnice pro vlastníky, nájemce či provozovatele nemovitostí v městské památkové zóně přináší, nastínil hlavní architekt města Uherské Hradiště Aleš Holý. „Zásady obsahují výčet zařízení, která lze na území památkové rezervace pro reklamu a propagaci používat, včetně přípustných materiálů, rozměrů a povinností, které musí být splněny před instalací takových zařízení. Dále obsahují také pravidla pro firemní označení budov," konkretizoval Aleš Holý. Neúčinnější reklamou je podle něj kvalita, kultivovanost a stručnost, která je v souladu s architekturou domu. „To znamená, že reklama je velikostně, barevně, proporčně a technickým provedením přizpůsobena svému umístění. Bohužel tak tomu v řadě případů vůbec není, o kvalitě výtvarného a designového zpracování ani nemluvě," dodal architekt.

V první polovině roku 2016 budou ze strany radnice písemně osloveni vlastníci či uživatelé objektů, u kterých průzkum prokázal největší nedostatky. Ti budou vyzváni k řešení a odstranění závadných reklamních a informačních zařízení. Jejich majitelé, kterým chybí příslušná povolení či ti, kteří bez potřebných povolení prováděli nejrůznější zásahy, mohou vše bez sankcí napravit do 30. června 2017. V případě, že nepovolená zařízení odstraní a nahradí novými, která budou odpovídat předpisům, mohou dokonce žádat o dotaci z Fondu obnovy historické architektury.

Umístění reklamních a informačních zařízení v Uherském Hradišti musí respektovat Stavební zákon, Památkový zákon, zejména u novostaveb také Autorský zákon a z hlediska označení provozoven také Živnostenský zákon. Všechna již instalovaná reklamní a informační zařízení budou dle Jana Pášmy úředníky posuzována dle platných zákonů, ze kterých také vyplývají případné sankce.