„Toto pracoviště vzniká právě v Uherském Hradišti i z toho důvodu, že ačkoliv působíme na mnoha teritoriích, právě tento region je z hlediska naší působnosti velmi důležitý," vysvětlil Martin Reissner, generální ředitel Moravského zemského muzea (MZM), pod které bude centrum spadat.

Pracovníci muzea jsou přesvědčení, že je správné představovat vědecké historické objevy právě v místech, kde byly učiněny. Proto nové muzejního centrum slovanské archeologie vzniká.

Odborníci Archeologického ústavu MZM provádějí výzkumy na Uherskohradišťsku už od poloviny minulého století. Nové pracoviště má mimo výstavní, vzdělávací či publikační činnosti, také rozšířit právě i vědecko-výzkumné aktivity muzea. Vedoucím Centra slovanské archeologie se od dubna stane Luděk Galuška.

„Chceme rozvíjet intenzivní spolupráci se spoustou našich partnerů, například se Slováckým muzeem, s městy Uherské Hradiště a Staré Město, s obcí Modrá či s hradišťským gymnáziem," nastínil budoucí směřování nového pracoviště Luděk Galuška.

Základ sbírky ve správě Centra slovanské archeologie momentálně tvoří předměty získané vlastní terénně archeologickou nebo sběrnou činností na Uherskohradišťsku, především pak na území měst Uherské Hradiště a Staré Město.