„Rada kraje doporučila zastupitelstvu schválit individuální podporu na mimořádně významné projekty s regionálním a nadregionálním významem. Jde o služby, které v současné době ve Zlínském kraji nabízí pouze dvě organizace, a to právě Charita Uherské Hradiště a Centrum služeb a podpory Zlín,“ uvedla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Obě pracoviště se podílejí na reformě psychiatrické péče v České republice a jsou zapojena do pilotního projektu Národní plán pro duševní zdraví 2020-2030.

„Peníze z dotace budou využity k úhradě mzdových a provozních nákladů souvisejících se zajištěním služby sociální rehabilitace,“ řekl Deníku zástupce ředitele Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek.

Hradišťskou Redutu ovládli lidoví tvůrci a řemeslníci ze Slovácka
Hradišťskou Redutu ovládli lidoví tvůrci a řemeslníci ze Slovácka

Centrum duševního zdraví je podle jeho slov tvořeno sociální a zdravotní složkou.

„Sociální část má rozpočet zhruba pět milionů korun a financovaná je z této dotace a z rozpočtu obcí. Pokryje prakticky veškeré mzdové a provozní náklady. Dotace je na letošní rok,“ doplnil Dalibor Jirásek.

Zdravotní část má rozpočet zhruba osm milionů korun a je celá financovaná zdravotními pojišťovnami, prostřednictvím vykazování výkonů.

Centrum duševního zdraví sídlí v Uherském Hradišti v Atriu na Masarykově náměstí, protože je však především terénní službou, jezdí po celém okrese. Zdravotně sociální služba je určená pro dospělé ohrožené závažným duševním onemocněním.

Péči zajišťuje multidisciplinární tým, který je složen z psychiatrů, psychologů, všeobecných a psychiatrických sester, sociálních pracovníků a peer pracovnice, která má zkušenost s duševním onemocněním.

„Zprostředkováváme lidem informace o nemoci, pomáháme předcházet zhoršení zdravotního stavu, dodržovat léčebný režim, zvládat krizové situace, doprovázíme k lékaři, na úřady, podporujeme i rodinu nemocného. Navštěvujeme klienty v jejich přirozeném prostředí a oni přicházejí k nám, do prostor Centra duševního zdraví,“ popsala vedoucí střediska Iveta Schlatter Krystýnková.