„Moje návštěva byla pokračováním dlouholeté spolupráce s oblastní charitou. Centrum denních služeb je v provozu teprve krátkou dobu, a proto mě zajímalo, jakým způsobem funguje,“ uvedl ke své návštěvě senátor Vaculík.

Centrum denních služeb zahájilo provoz letos v dubnu. V současné době se jeho pracovníci starají o deset osob z Uherskohradišťska. „Naším posláním je péče o méně soběstačné osoby, kterým pomáháme s hygienou, zajištěním stravy a podobně. Pomoc nabízíme rodinám, které se o tyto osoby starají. Při péči o naše klienty dbáme na zachování jejich důstojnosti a zároveň se snažíme ulevit rodinným příslušníkům těchto seniorů,“ vysvětlila význam činnosti centra vedoucí Petra Prná.