Za práci z textilních vláken si cenu odnese Jarmila Kraváčková, která bravurně ovládá techniku vyšívání na výřez. To vyžaduje nejen velkou trpělivost, ale také cit pro detail, preciznost i výtvarný vkus, proto je její ruční práce velmi cenná.

Druhou držitelkou za užitkovou a dekorativní keramiku je malířka Gabriela Majíčková. Její výrobky vycházejí z tradičního tvarosloví a jejich neopakovatelný styl je na první pohled rozpoznatelný pro svou jednoduchost a preciznost.

Čestné uznání za významný přínos v oblasti výtvarných dovedností inspirovaných tradičními textilními technikami město udělí Antonii Dostálové, která je díky práci s modrotiskem výraznou osobností v oboru.

„Město Uherské Hradiště letos obdrželo osm nominací. Jedna z nominací musela být ale vyřazená, protože nesplňovala předpoklady pro podání návrhu. Rozhodovalo se tedy mezi sedmi nominovanými,“ sdělil mluvčí města Uherské Hradiště Jan Pášma.

Prestižní ocenění může získat každý, kdo udržuje a zachovává při své činnosti znalosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel a prezentuje je při konání jarmarků tradiční rukodělné výroby nebo při akcích pořádaných Slováckým muzeem.

Kandidáty na držitele ocenění zastupitelstvu města navrhuje Komise pro výběr oceněných Cenou Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, která je jmenována radou města.

Od loňského roku se cena uděluje společně s celokrajským oceněním Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Letos se udílení bude konat 14. května.