A dokázal tak hrát i během pěti let, které strávil jako (nejen) sportovní redaktor ve Slováckých novinách.

Vědom si jeho lidských kvalit, byl jsem nesmírně rád, že jsem ho v polovině 90. let získal do redakčního týmu. Stal se nezpochybnitelnou autoritou nejen na sportovní stránce listu, ale i v redakci samotné. V každé redakční práci jsou přítomny emoce, jejich zdrojem jsou jednak spokojení či (častěji) nespokojení čtenáři, sportovní fanoušci najmě, majitelé novin, ale i sami redaktoři přesvědčení o své vlastní pravdě jako jediném možném hodnocení události.

Ve Zlechově koštovali už poosmé vinné poklady Slovácka; sobota 25. března 2023
Ve Zlechově koštovali vinné poklady Slovácka. K tomu vybrané sýry a uzeniny

Zdenek Pilát svými osobními postoji, tišil emoční vzrušení a nabízel zcela neokázale i jiná, nekonfrontační řešení. I do redakce tehdy vnesl zásady fair play a jsem mu za to podnes velmi vděčný. V oněch již dávných 90. letech jsem se při jakési příležitosti zeptal tehdy úřadujícího hejtmana okresního úřadu Ivana Palackého na jeho názor na Slovácké noviny. Řekl mi: „Pane šéfredaktore, pokud je v redakci Zdeněk Pilát, nemám žádné pochyby…“

Milý Zdenku, přijmi k 80. narozeninám nejen moje blahopřání, ale i poděkování. Jsem rád, za roky strávené v Tvojí blízkosti. Dal jsi mi mnohem víc než četbu sportovního zpravodajství…

PaedDr. Jiří Jilík, emeritní šéfredaktor Slováckých novin