Co všechno se vám v minulém roce podařilo v Částkově realizovat?
Podařilo se nám toho poměrně dost. Jednou z loňských investičních akcí byla například druhá etapa rekonstrukce místní komunikace Podsedky, která navazovala na první etapu z roku 2019. Dotační akce proběhla za podpory Zlínského kraje a byla zahájena 14. září 2020 a ukončena 30. října téhož roku s celkovými náklady 2 251 869 korun. Zlínský kraj akci podpořil jedním milionem korun.

Částkov je vesnička s necelými čtyřmi stovkami obyvatel. kaple Panny Marie Lurdské.
Vesnici pojmenovali po vladykovi Jaroslavu Částkovi

Na starosty se spoluobčané často obracejí s prosbami o radu. S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi přicházejí?
Sousedské a mezilidské vztahy jsou vždy složité.

Částkov se nachází na rozhraní okresů Uherské Hradiště a Zlín. Je to pro vaši obec výhodou nebo spíš naopak?
Obec tím není nijak ve výhodě.

Můžete zmínit největší společenské akce v Částkově, které se tam tradičně (v době necovidové) konávají?
Jsou to zejména slovácké hody s právem a hasičská soutěž o pohár hejtmana Zlínského kraje.

Je nějak označeno torzo Žižkova dubu? Kde přesně se u obce nachází?
Torzo Žižkova dubu je označeno turistickou značkou. Dřevěnou lavičku nám tam rok po instalaci někdo odcizil. Nachází se asi tři kilometry jihovýchodně od obce.