„Plány na úpravu ulice Svatováclavská pochází již z roku 2008, nicméně až nyní se podařilo získat dotace a proto by práce mohly začít už na konci září," informovala o záměru Bronislava Struhelková, vedoucí odboru investic Městského úřadu v Uherském Hradišti. Komunikace na Svatováclavské ulici bude od ulice Jiřího z Poděbrad asfaltová, před Základní školou UNESCO plynule přejde v žulovou kostku. V souvislosti s tím se změní také systém parkování, který bude řadit vozidla kolmo k chodníku do „zálivek" mezi jednotlivými stromy. Oproti současnému odhadu počtu parkovacích míst v této ulici by podle Bronislavy Struhelkové mělo dojít k jejich mírnému navýšení. Ačkoliv nejsou v této lokalitě v současné době místa pro parkování zvýrazněna, odhaduje se jejich počet na zhruba 12. Nová úprava jich oproti tomu nabídne celkem 17, včetně jednoho místa pro zdravotně postižené. Kvůli tomu ovšem dojde v těchto místech k zúžení komunikace na šest metrů. „V souvislosti se stavbou parkovacích míst nebudeme kácet žádné stromy a samotné práce nepůjdou do hloubky. Parkovací místa se naopak navýší nad kořeny stromů, jejich krytí tak bude naopak navýšeno," uvedla na pravou míru případný vliv budoucích prací na stromořadí v Svatováclavské ulici Bronislava Struhelková. „Jedná se o velmi frekventovanou lokalitu, která je hodně na očích, takže jsme rádi, že se jí podaří dodat novou příjemnější tvář," doplnil svou kolegyni mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Budoucí podobu systému parkování v části ulice Svatováclavská přibližuje vizualizace.

Budoucí podobu systému parkování v části ulice Svatováclavská přibližuje vizualizace. Zdroj: Městský úřad Uherské Hradiště

Úpravy komunikace v části ulice Svatováclavská jsou součástí širšího záměru na obnovu veřejných prostranství v centru města Uherské Hradiště. Práce se budou týkat také parku před Obchodní akademií, Komenského náměstí a plochy před Základní školou UNESCO. Celkové výdaje na úpravy těchto prostor dosáhnou částky 24,5 milionu korun. 50 až 85 procent těchto nákladů pokryje dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, zbytek uhradí město z vlastního rozpočtu.