Školu na insolvenční rejstřík zapsala předevčírem trojice bývalých zaměstnanců dva kantoři a jeden administrativní pracovník. „EPI mi dluží asi sto tisíc korun a nebyla s nimi žádná domluva. Říjnovou výplatu mi částečně proplatili, listopadovou a únorovou už vůbec,“ uvedla v návrhu na insolvenci bývalá kantorka, která kvůli pohledávkám podala 9. února okamžitou výpověď. Podle zdrojů Slováckého deníku je takových lidí mnohem více a přihlášek má v insolvenčním řízení přibývat.

„Dluhy za výplaty půjdou do milionů. Jen za leden a únor daly kvůli neuhrazeným mzdám výpověď téměř dvě desítky zaměstnanců. Dnes mne zástupci školy kontaktovali s tím, že dluh uváděný v návrhu na insolvenci během dne uhradí. Jako obvykle se tak nestalo. Už od konce prosince posloucháme sliby, jak nám nebudou nic dlužni a vezmou si úvěr. Dosud se tak však nestalo,“ dodala včera žena, jejíž jméno má redakce k dispozici.

Z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že EPI má neuhrazené pohledávky i vůči státu. Uherskohradišťskému finančnímu úřadu má splácet více než milion a čtvrt, okresní správě sociálního zabezpečení pak přes tři miliony korun. Instituce uplatňují na budovách školy zástavní právo. „Evidujeme pohledávky vůči Evropskému polytechnickému institutu. Tyto pohledávky jsou zajištěny a hrazeny ve splátkovém kalendáři,“ potvrdila mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Vedení školy tvrdí, že nezůstane nikomu dlužno ani korunu. Na začátku letošního roku mělo dojít k reorganizaci vzdělávacího zařízení, které prý nyní hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. „V minulosti nám vznikly nějaké dluhy, jež je nyní potřeba uhradit. Celý leden a únor jsme dohledávali, kdo co nemá proplacené. Insolvenční řízení dorovnáme, lidé dostanou peníze do tří týdnů. Je to nepříjemnost, ale vezmeme si na to úvěr,“ konstatoval rektor soukromé vysoké školy Oldřich Kratochvíl. Podle něj může za nevyplacení mezd administrativní chyba kvestorky. Do dvou let pak má škola pomocí splátkového kalendáře uhradit i pohledávky státním institucím.

Rektor Kratochvíl dále prohlásil, že finanční nesnáze nijak neohrozí kvalitu výuky a studentů se vůbec nedotknou. „Škola šlape jako hodinky, naše anonymní průzkumy ukázaly, že studenti jsou u nás nadmíru spokojení. Při transformaci jsme navíc zjistili, že v některých předmětech máme nadbytek pedagogů. Výpovědi některých z nich tak vlastně škole prospěly, ušetříme na něčem, co jsme nepotřebovali,“ zhodnotil rektor Kratochvíl současnou situaci.

EPI také řeší problémy s udělením akreditace u dvou ze čtyř vyučovaných oborů. Ministerstvo školství v únoru na popud Akreditační komise rozhodlo o omezení akreditace. „Znamená to, že EPI Kunovice nesmí do těchto oborů přijímat nové studenty. Rozhodnutí však zatím nenabylo právní moci,“ řekla před měsícem Slováckému deníku mluvčí ministerstva Kateřina Savičová.

Škola ale proti tomuto rozhodnutí podala rozklad neboli odpor a studenty přijímá. „Jestliže by stanovisko ministerstva nebylo příznivé, hodláme jít do soudního sporu. Škola pracuje dobře, splnili jsme všechny podmínky příslušné vyhlášky. Ve zprávě Akreditační komise jsou falešné informace,“ stojí si kunovický rektor nekompromisně za svým.

Evropský polytechnický institut byl svého času první soukromou vysokou školou na Moravě. Zájemcům nabízí bakalářské vzdělání v oborech Finance a daně, Management a marketing zahraničního obchodu, Elektronické počítače a Ekonomická informatika.

Slovníček pojmů

Insolvenceneboli úpadek. Je to situace, kdy právnické nebo fyzické osoby nejsou schopny plnit své závazky. Nastává, pokud má osoba více věřitelů, vůči nim peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopna plnit.

Zástavní právou možňuje věřiteli uspokojit své pohledávky z předmětu zástavy, a to z jeho zpeněžnění. Zástavní právo vzniká pravomocným rozhodnutím katastrálního úřadu.

Čtěte také: Vysoká škola v Kunovicích ztratí dva obory