Celková přestavba letního sportoviště započala v červenci a má za cíl vytvořit prostor, který bude možno využívat celoročně.

„Revitalizace Areálu jízdy králů bude sloužit nejen k reprezentaci a propagaci této památky UNESCO a ke kulturním a sportovním akcím, ale budou jej moci aktivně využívat turisté i občané Kunovic," řekla k budoucí podobě prostranství starostka Kunovic Ivana Majíčková.

Součástí rekonstrukce je totiž i vybudování nových zpevněných ploch, kde se děti budou moci učit jízdě na kole či kolečkových bruslích, dále je v plánu zřízení fitness přístrojů a plochy pro skateboardisty. Podle slov Majíčkové celý projekt inspirovala jedna z legend o původu jízdy králů. Ta praví, že jízda byla oslavou vítěze, který měl nejlepšího koně a dokázal jej nejlépe ovládat. Toho zvolili králem.

„Časy se ale mění, a tak dnes budou děti moci soutěžit v jízdě na kolech, skateboardech nebo bruslích," řekla Majíčková.

Jedním z největších zásahů bude úplná rekonstrukce pódia, které stavaři zastřeší a v mírném svahu vybudují hlediště pro diváky.

„Vyměníme i nedostačující sociální zařízení a postavíme dvě šatny včetně sprch, společenské místnosti a skladovacích prostor," uvedl vedoucí odboru investic a územního plánování v Kunovicích Milan Valouch.

Mimo tyto změny se úpravy dočká i celková tvář areálu, bude vysázena nová zeleň a alej kvetoucích stromů, která oddělí bývalé Sokolské hřiště od silnice.

„V centru města tak vznikne naučný a aktivně relaxační park pro všechny věkové kategorie," popsala výslednou formu Ivana Majíčková s dodatkem, že novým prvkem prostoru bude i expozice jízdy králů, která návštěvníky zasvětí do tohoto obyčeje.

V rámci stavebních prací budou před areálem vybudovaná dvě nová parkovací místa a stávající chodník podél ulice Panská bude také zrekonstruován.

„První akce, která otevře brány nového areálu, bude v polovině června roku 2015 Kunovské léto," informoval Milan Valouch. Město na tuto akci získalo dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši téměř deseti milionu korun.

ANDREA GABRIELOVÁ