„Procesí věřících k lesním svatostánkům se tradují od konce osmnáctého století. Podle pověsti je tam v té době vystavěl poustevník. Ten se v Kopcích ukrýval před lidmi a kál se ze smrti své ženy, kterou nešťastnou náhodou připravil o život," připomněl historickou legendu letitý kronikář obce Bohumil Matucha.

K hodové slavnosti Nanebevzetí Panny Marie si vytvořil vztah i farář Petr Bulvas, někdejší duchovní správce bánovské farnosti, do které spadá i Bystřice pod Lopeníkem.

„Zdejší kapličky jsou příjemným duchovním místem. Jejich spojení s pověstí lidem stále připomíná, že některé skutky nelze odčinit a každý si svůj úděl nese dál po celý život," řekl před časem otec Bulvas. (mbe)

autor: Marie Beníčková

Bystřice pod Lopeníkem, obec na úpatí Bílých Karpat.Kaplička.Bystřice pod Lopeníkem, obec na úpatí Bílých Karpat.Kaplička.Zdroj: OÚ Bystřice pod Lopeníkem