Díky tamnímu folklorně-recesistickému sdružení Baňa se v něm uskutečnil již 14. ročník burzy krojů a krojových součástí. Třináct majitelů většinou historických lidových oděvů a jejich součástí, nabídlo třem stovkám návštěvníků spoustu vzácných krojových skvostů, z nichž některé byly několik desítek let staré, ale stále je mladá generace mohla využívat.

„Pozvali jsme zájemce na burzu lidových oděvů cestou tisku a rozhlasu, aby přišli prodat tu či onu krojovou součást, třeba po babičce nebo dědečkovi, kterou nepotřebují, nebo aby si lidé přišli vybrat tu, která mladým folkloristům doma před blížícími se hody chybí,“ řekne kronikářka recesistického sdružení Baňa Babice Marie Šuranská, která má léta k lidovým oděvům Slovácka velmi osobní vztah.

Burzy krojů se už čtrnáct let zúčastňují desítky prodejců lidových oděvů a doplňků k nim, ale co hlavně, desítky zájemců objeví v nabídce mnohdy nepoškozené a několik let staré krojové skvosty, které jim nebo jejich dětem, mladým dívkám a šohajům poslouží při folklorních akcích, k nimž budou patřit v letošním podzimu tradiční slovácké hody.

Nápad zorganizovat burzu krojů vznikl před několika lety na popud sdružení Baňa Babice. 

„Členové našeho sdružení mnohdy marně sháněli nějakou krojovou součástku.

Po dědečcích a babičkách

Rozhodli jsme se tedy uspořádat burzu krojů, protože jsme některé jejich části nemohli sehnat, ale také proto, aby kroje po dědečcích a babičkách, uložené ve starých truhlicích na půdách neskončily třeba v kamnech nebo ve sběru starého textilu,“ trefně vystihuje situaci Marie Šuranská.

Burza je navíc podle i recesistů z Baně dobrou příležitostí pro všechny, kdo touží po kroji, ale na nový nemají dostatek peněz.

„Přivítali jsme každého občana, který má doma po stařence, tetičce, strýčkovi či dědovi nepotřebný kroj, jupku, nohavice, boty, mašle, baranice či jiné součásti kroje a neví, co s nimi,“ řekne za pořadatele krojové burzy Marie Šuranská.

„Kroje jsou symbolem naší slovácké kultury a tradice, které se na burzách snažíme udržet. Žel, pořízení krojů je velmi drahé, což mnohé lidi od koupi zejména těch nových odrazuje,“ svěřuje se vyšívačka Anna Heliová z Tupes, Jarmila Kraváčková z Babic, Marie Kozumplíková z Kozojídek, Zlatuše a Petr Hejdovi, kteří zhotovují mužskou i ženskou krojovou obuv ze všech oblastí Slovácka.

Kytičky a věnečky ze Zlechova

Nevšednímu zájmu děvčat a budoucích nevěst se na burze krojů těšily kytičky a věnečky Marie Skrežinové ze Zlechova. Ona je poslední tvůrkyní v Česku, která se zabývá výrobou jednotlivých textilních lístečků a jejich následným skládáním do květin a vázáním do vonic a věnců.

„Za pořadatele burzy krojů bych chtěla poděkovat lidovým tvůrkyním a tvůrcům krojů a krojových součástí, ale také návštěvníkům za jejich účast. Burza krojů nám pomůže udržet naše kulturní dědictví živé,“ dodává Marie Šuranská, která slibuje, že babická Baňa přineseme, ostatně jako každým rokem finanční výtěžek z burzy krojů hendikepované šestnáctileté Barunce Volfové z Huštěnovic.

Babická burza krojů představuje unikátní setkání lidí s vášní pro tradiční kulturu a kroje, kteří se snaží o jejich udržení pro další generace.