Bratři Chabičovští „vzkřísili“ kdysi oblíbené kulturní centrum regionu zhruba před dvěma lety. Jejich elán ale, podle vlastních slov, zchladili někteří zastupitelé, kteří si stěžovali na hluk z Bůrovců a vandalismus spojený se zábavami v obci.

„Domluvili jsme se s nimi, že pokud jejich aktivitám bude nakloněno zastupitelstvo, pak v Bůrovcích zůstanou. V případě komplikací a případných nových podmínek ze strany zastupitelů hodlají svou činnost v Topolné ukončit,“ seznámila s výsledkem jednání rady obce starostka Topolné Hana Marášková.

Umírněnější postoj zaujal po jednání rady i nejdůraznější kritik provozů v Bůrovcích, zastupitel František Viceník. „Bylo by vhodné se domluvit. Pokud provoz kulturního areálu nebude obyvatele Topolné rušit a bratři Chabičovští projeví snahu se s námi domluvit na jasných podmínkách, pak jsem pro zachování provozu. Nemám žádný zájem na tom, aby středisko chátralo,“ vyjádřil se Viceník.

Přečtěte si také:

Bůrovce rozdělují obyvatele Topolné na dva tábory