Hned v počátku stavebních aktivit, o prázdninových měsících, přišla na řadu nejsložitější část stavby, kterou bylo použití bezvýkopové technologie. Protlak pro potrubí v hloubce zhruba pěti metrů, který provedla specializovaná firma, přispěl k zajištění bezpečnosti domů po obou stranách ulice.

„I přes neočekávané komplikace stavba pokračuje úspěšně dál za oba investory, a to Slovácké vodovody a kanalizace i obec Velehrad. Částečnou změnou technologie se také stavba urychlila a její ukončení s koncem listopadu letošního roku je stále reálné,“ uvedl velehradský starosta Aleš Mergental.

Také oprava kanalizace v ulici Nad Chmelnicí, kterou zajišťují Slovácké vodovody a kanalizace, by měla skončit v závěru listopadu.

„Jedná se o dvě samostatné akce, které se snažíme koordinovat tak, aby měly jednotný průběh a komplikace jak při vlastní stavbě, tak v přístupu k rodinným domům, byly co nejmenší,“ dodal starosta.