V dokumentu se mimo jiné všechny subjekty shodly na osobě budoucího starosty města. Tím se má stát dosavadní místostarosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS). Budoucí první muž královského města si ve svém nabitém programu našel ve středu volnou chvíli, aby ve své kanceláři na městském úřadě odpovídal na otázky Slováckého deníku.

Rozhodnuto je po třech týdnech koaličních vyjednávání, to nejspíš muselo být hodně náročné.

Přiznávám, že to opravdu náročné bylo a stejného dojmu nejspíš nabyl každý, kdo tato jednání nějakým způsobem monitoroval. Občas to možná mohlo připomínat houpačku s tím, že výsledek mohl být opravdu jakýkoliv.

Která fáze vyjednávacího procesu byla podle vašeho názoru nejobtížnější?

Pokud mohu hovořit jen za mě, mám raději aktivní tvoření pravidel hry či utváření jednotlivých variant. To mi nejvíc vyhovuje. Nejnáročnější pak bylo samotné pasivní čekání na rozhodnutí někoho jiného. To samozřejmě mohlo mít jakoukoliv podobu, takže ta nervozita možná byla v těchto chvílích o něco větší. Když už jsme byli s výsledkem seznámeni a postaveni před hotovou věc, bylo to už zase něco jiného.

Můžete říct, kdy jste uviděl ono pomyslné světlo na konci tunelu a začal být přesvědčený, že je dohoda jistá?

Ono to snad ani nebylo o některém konkrétním momentu. Ta skládanka se doslova skládala střípek po střípku a informace, že se už něco rodí, přicházely spíš postupně. Byla chvíle, kdy jsme například zjistili, že se koalice proti nám bude skládat jen velmi těžko, nicméně bylo zapotřebí vyvinout nemalou iniciativu, aby se vůbec i nám něco podařilo dotáhnout do zdárného konce. Kdyby všichni neústupně trvali na svých pozicích, hrozilo by, že by to skončilo nějakým divokým hlasováním na zastupitelstvu, což jsem tedy já osobně odmítal. Stále jsem připomínal, že voliči jednou rozdali karty a my jsme vůči nim povinni se dohodnout. Voliči samozřejmě očekávají, že jimi zvolení zastupitelé jsou odpovědní a najdou řešení té situace.

Dá se tedy říci, že po tak dlouhé době vyjednávání jde doslova o dohodu pod tlakem?

Myslím si, že pod tlakem to nebylo. Spíš to bylo o dlouhodobějším vývoji. Toto pondělí jsme se s partnery dohodli na všech detailech s tím, že v úterý přistoupíme k podpisu. To byla chvíle, kdy nám do samotného zasedání zastupitelstva chyběl skoro ještě týden.

Politické hnutí Zdravé Hradiště se před několika dny už jednou odmítlo do koalice zapojit, bylo zapotřebí nějakých výrazných ústupků, abyste jejich členy znovu získali na svou stranu?

Ani ne. Například v personální oblasti si Zdravé Hradiště žádné požadavky nekladlo. Z jejich strany to byl podle mě spíš takový opatrnější přístup, v rámci kterého nejspíš chtěli mít jistotu, že pokud se zapojí do koalice, bude to v rámci jejich možností a sil. Proto jsme hodně řešili detaily a vyjasňovali si některé věci. Samozřejmě v určitých fázích bylo rozhodnutí zastupitelů za Zdravé Hradiště klíčové. Oni věděli, že je jejich prioritou prosazování programu Zdravého Hradiště, a my jsme jim proto dali v rámci našich dohod patřičný prostor. Bylo pak pouze na nich, aby se v rámci svého hnutí shodli, zda do naší koalice jít či ne. Myslím si, že nakonec upřednostnili variantu, kdy může Zdravé Hradiště opravdu prosazovat svůj program a odmítli opoziční roli, byť ta bývá často příjemná. Určitě je totiž vždy snazší kritizovat, než něco tvořit. Nicméně se domnívám, že jsou zástupci tohoto hnutí připraveni spolupracovat v rámci koalice velice aktivně, a proto si i vážím jejich postoje. Nehledali jsme totiž lidi, kteří si jdou jen sednout na radnici, ale kteří chtějí pro město opravdu pracovat.

Jen před několika dny vám ČSSD společně s ANO nabídly možnost trojkoalice. Zvažovali jste v některých momentech i tuto alternativu?

Nezvažovali. Tato varianta byla pro nás od počátku nevýhodná. Nechtěli jsme totiž být partnerem současně dvěma stranám, které se k nám vždy stavěly kriticky. Pokud by už podobný scénář přicházel v úvahu, pak v podobě spolupráce pouze s jedním z těchto subjektů, nikoliv s oběma současně. To ovšem také pouze v rámci čtyřkoalice. Nechtěli jsme totiž rozhodně vynechat naše partnery, takže možné alternativy by byly pouze ODS, KDU- -ČSL, KRUH a ANO, nebo pak ČSSD. Jak jsem uvedl, nikoliv ČSSD a ANO společně.

Obě zmíněné strany rovněž jen nedávno nabídly post starosty vašim současným partnerům z KDU-ČSL. Neobával jste se takové nabídky?

Po pravdě, podobnou nabídku jsem vůči lidovcům očekával. Byli dlouhou dobu nerozhodní a nebylo jasné, jaký bude jejich výsledný verdikt. Ten mohl být jakýkoliv, ať už s námi, či proti nám. Spíš jsem ale očekával, že pokud je podobná nabídka myšlena opravdu vážně a nejedná se jen o nějakou hru, přijde jim daleko dřív. Myslím si, že jim byla nakonec předložena hodně pozdě a jednalo se spíš o zoufalý pokus, jak ještě zvrátit situaci. Na druhou stranu se ale také domnívám, že by pro KDU- -ČSL určitě nebylo jednoduché vůbec takovou nabídku přijmout. Jak by nejspíš koalice proti ODS vypadala? Kolik lidí tam má nějaké zkušenosti s vedením města? Připadlo mi, že by pan Procházka z KDU-ČSL, který ty zkušenosti přece jen má, ve výsledku zůstal na vedení města prakticky sám.

Pětičlenná koalice naznačuje, že její kočírování nejspíš nebude nic jednoduchého, co myslíte?

Samozřejmě pět subjektů je dost. Nicméně jak jsme se s partnery už potkávali a vzájemně se poznávali, myslím si, že fungovat to bude a jsme schopni věci dotáhnout do zdárného konce. Musím však také přiznat, že když jsem si hned po volbách poskládal jednotlivé varianty, tato byla pro nás opravdu tou nejlepší.

Mnohým lidem se určitě může zdát docela dlouhý limit na předložení podrobného programového prohlášení až na 28. únor 2015. Přece jen to je více než tři měsíce po ustavujícím zasedání zastupitelstva města…

To se sice může zdát, nicméně je zapotřebí si uvědomit, že ono podrobné programové prohlášení je především vzkazem směrem k voličům, kteří se z něj dozvědí, co vůbec chceme prosazovat. My, členové koalice, už máme samozřejmě jednotlivé záležitosti určitým způsobem narýsované a projednávali jsme je v rámci předchozích jednání. Víme všichni moc dobře, na čem jsme se už shodli. V případě prohlášení se tedy bude především jednat o detailní rozpracování těch jednotlivých agend, a to takovým způsobem, aby to bylo srozumitelné i pro širokou veřejnost. Ten termín je dost možná nastavený zdánlivě vzdáleně, nicméně bereme ohled i třeba na Vánoce a další podobné záležitosti. Nicméně není vyloučené, že prohlášení nebude nakonec i dřív.

Že nebude jednoduché podrobný koaliční výstup sestavit, to je více než jisté. A také snaha o nalezení shody u jednotlivostí si nejspíš vyžádá mimořádný diplomatický cit…

Domnívám se, že to snad náročné nebude. Jen bude zapotřebí všechny záležitosti formulovat tak, aby byly jasné a neumožňovaly případný dvojí výklad.

Která témata budou podle vás pro koalici jako celek méně náročná a u kterých bude naopak zapotřebí strávit více času vyjednáváním?

Nedá se to tak přesně rozlišit. Určitě mezi dílčí úspěchy můžeme zařadit shodu v personálních otázkách, ať už ohledně postů starosty, nebo členů rady, a také v případě komisí, které rada města vůbec zřídí. Zbytek agendy z naší koaliční dohody už pak bude předmětem dalšího dolaďování, ať už se jedná o nezvyšování dluhové zátěže města, snižování poplatků z odpadu u některých skupin obyvatelstva či efektivnější využívání rezerv z rozpočtu města. V zásadě jsme neměli problém s programem některého ze členů koalice a je patrné, že problémy města vnímáme všichni dost podobně.

Velkým tématem pro zastupitele Zdravého Hradiště je například Park Rochus. Zatímco většině koaličních subjektů celkem vyhovuje maximalistická varianta vybudování co nejrozsáhlejšího areálu nad městem, Zdravé Hradiště má zcela opačný názor a určitě z něj nebude chtít slevit…

Vzali jsme si s partnery za cíl nalezení koaliční shody při řešení dalších úprav výšiny svatého Metoděje a Parku Rochus. Například u Parku Rochus se domnívám, že ten projekt byl hodně poškozen účelovými tvrzeními některých lidí. Nicméně v tomto případě jsme se v rámci koalice dohodli, že to, co je už v běhu, už dokončíme a další kroky projdou naší podrobnou diskusí. Určitě v tomto případě nehrozí, že by ta lokalita byla nějak nadměrně zastavěna domy či že tam vyroste nějaké bydlení, jak jsem se už taky doslechl.

Plánujete nějakým způsobem zapojit do veřejných věcí i veřejnost?

Určitě. Rádi bychom docílili veřejné diskuse nad všemi novými investicemi. Pokud něco budeme plánovat, projednáme to s občany, aby i oni například pochopili, že rozhodování není často jednoduché, protože těch zájmů je vždy několik. Někdo chce na sídlišti parkoviště, někdo zeleň, někdo sportovní zařízení a jiný dětské hřiště.

Mezi členy rady jsem nezaregistroval dosavadního starostu Květoslava Tichavského, který mimochodem obdržel v Uherském Hradišti nejvíc preferenčních hlasů, více než jste dostal vy. Není škoda nevyužít jeho bohatých zkušeností?

Pan Tichavský samozřejmě dostal nabídku být členem rady města, tuto ale odmítl s tím, že bude řadový zastupitel. To však neznamená, že nebudou jeho zkušenosti využity, takto je možno učinit mnoha jinými formami, než jen na platformě rady města.

Vás osobně také čeká nutnost splnění Vašeho velkého závazku, kterým je předvolební slib týkající se parkování v centru města za korunu a svoz odpadu zdarma…

Na řešení těchto otázek, jako jsou rezidenční parkovací zóny či zkvalitnění městské hromadné dopravy, jsme se s partnery víceméně shodli. Patří mezi to právě i krátkodobé parkování v centru města v podobě půl hodiny zdarma či za jednu korunu. Shodli jsme se, že tento systém vyzkoušíme a uvidíme, zda se například centrum města nezahltí více auty, což ale nepředpokládám. V tom případě bychom to řešili a dost možná od záměru ustoupili. Myslím si, že by tento systém mohl začít fungovat už v průběhu příštího roku. Nejedná se zase až tak o technicky náročnou záležitost. V otázce poplatků za odpady je naše představa, že dítě v prvním roce života bude zcela bez poplatku, děti do 18 let pak za polovinu. Tento systém by mohl platit už od 1. ledna příštího roku.

Chtěl byste ještě říct něco na závěr?

Rád bych ještě jednou poděkoval všem, kteří využili svého práva a přišli k volbám, ať už nám dali hlas, či ne. Lidé by totiž určitě měli využívat této možnosti, jak ovlivnit veřejné záležitosti.