Už od ranních hodin bude v centru městyse parkovat hasičská technika, dveře dokořán budou otevřeny od budovy hasičské zbrojnice z roku 1936.

„Ta prošla na náklady městyse Buchlovice rekonstrukcí nákladem více než dvou milionů korun, rozdělené do dvou etap. Hasičům bude opravená zbrojnice předána právě v rámci nadcházejících oslav," řekl místostarosta Buchlovic Bořek Žižlavský.

V 9 hodin se skuteční mše svatá v kostele sv. Martina, kterou bude celebrovat buchlovický farář Rudolf Chmelař s tamním rodákem P. Josefem Zelinkou. V průběhu bohoslužby nastane slavnostní okamžik, kterým bude požehnání zbrusu nového hasičského praporu. Oslavám předcházelo vydání šedesátistránkové brožury o historii sboru. V průběhu slavnostního odpoledne budou k vidění ukázky vyproštění osoby z hořícího vozidla, slaňování, ukázky z činnosti SDH Buchlovice a chybět nebude ani historická hasičská technika a požární útok v podání hasičů ze Starých Hutí.

Celodenní akci doplní výstava o historii hasičského sboru instalovaná v Muzeu Podhradí Buchlovice. Slavnostní program bude po celý den doprovázet dechovka Buchlovjané.