V omlazené historické budově z roku 1924 a v sousedním objektu s kuchyní, zázemím pro učitele a dalšími učebnami ze druhé poloviny 80. let minulého století bude tepleji a škola tak uspoří náklady na energie.

„Fasáda, okna i vstupní dveře do školních budov byly v dezolátním stavu. A když se měla opravovat fasáda na škole, tak už jsme na ní vyměnili okna a dveře a zateplili ji,“

okomentoval vnější obnovu vzdělávacího ústavu jeho ředitel František Klvaňa. Za pravdu mu dal i místostarosta Buchlovic Bořek Žižlavský.

Podle něj si rozsáhlou rekonstrukci vyžádala také školní kuchyně. Ta již přestávala odpovídat současným hygienickým normám. „V kuchyni byly vybudovány nové odpady a kanalizace, které byly špatném stavu. Kuchyň se dočkala moderní vzduchotechniky i nového nerezového zařízení a dalšího příslušenství,“ informoval Žižlavský. „Těší nás, že kuchařky se ve velmi krátké době naučily obsluhovat nové zařízení kuchyně. Dětem na nich připravují stravu, na níž si jistě pochutnají,“ chválil šikovnost kuchařek starosta Buchlovic Jiří Černý.

Druhá etapa obnovy buchlovické školy byla odstartována v červenci a završena byla koncem října letošního roku. „Před čtyřmi roky jí předcházela první část rekonstrukce historické budovy, která si z rozpočtu města vyžádala 13 milionů korun,“ prozradil Žižlavský. V půdní vestavbě, pod vyměněnou střechou, vznikly nové prostory, a to družina, sborovna, počítačová učebna a knihovna.

„Nová fasáda historické budovy školy respektuje svou původní podobu. Je světlé barvy s červenofialovými olemováními oken, dveří a říms. Novější budova je světle modré barvy,“ zdůraznil odlišnost stavebních fází budov školy místostarosta městyse.

„Výměna oken a dveří i zateplení školy už nyní přinášejí úsporu energií. Jak se to projevuje? Třeba tím, že ve vlastních domcích jsme začali topit o 14 dnů dříve než ve škole a přitom je ve třídách příjemně teplo,“ odkryl výhody zateplení ředitel ZŠ František Klvaňa.
Zateplení obou budov přišlo Žižlavského na 4,8 milionu korun, rekonstrukce kuchyně na 6,5 milionu. „Na zateplení školy má městys přislíbenu dotační částku ve výši 4 milionů korun z Operačního programu životního prostředí, z prostředků Evropské unie,“ informoval místostarosta Buchlovic.