Příležitost zahrát si ve zmíněné pohádce měly všechny malé princezničky, princové, rytíři a hrabata, jež v neděli odpoledne nechtěli sedět u počítačů a televizních obrazovek, ale zamířili v doprovodu svých rodičů na 7. ročník Zámecké procházky, která se uskutečnila v režii dětského folklorního souboru Buchlovjánek.

Úderem 16. hodiny se u brány zámeckého parku začala odvíjet roztomilá klasická pohádka o zakleté Šípkové Růžence. Nad kolébkou narozené princezny Růženky se sklonily čtyři sudičky, které jí něco přály do života.

„Růženka se v den svých 16. narozenin píchne o trn růže, který před tím nikdy neviděla. V tu chvíli usne hlubokým spánkem a s ní celý zámek. Jeho zámeckou zahradu pak obepnou růžové keře,“ řekla jedna ze sudiček, která jako démon osudu určila, jak se bude vyvíjet život Růženky. Zrušit jej ale nedokáží tři další sudičky.   

A tak celé království, v čele s královnou Pavlou, jejíž roli na sebe na hodinu vzala starostka Buchlovic Pavla Večeřová, žije v obavách před blížícím se dnem šestnáctých narozenin princezny. Přes všechna důmyslná opatření byla slova zlé sudičky naplněna a celý zámek upadl do hlubokého spánku.

Růženku, spanilou jako růžičku, spící v parku U Cerbera, se rozhodly vysvobodit děti. Na cestě potkávají bábu z mokřin alias Simonu Dvouletou, která jim nabízela různé lektvary. Pomoc najdou u správce konírny, jehož role se ujala Petra Kropáčová. Ten jim zapůjčí na cestu ke spící princezně koně.

Než se k jejímu loži dostaly, musely si šavlemi prosekat cestu trnitými křovinami. Na jednom růžovém keříčku seděl kos a dětem, které přetínaly trnité křoví, zpíval hezkou písničku. Zatímco v pohádce vysvobodí Růženku statečný princ polibkem, v buchlovickém parku se o to postaralo na čtyřicet dětí společným polibkem vzduchem.

U Cerbera pak děti i organizátorky špacíru parkem zapózovali fotografům. Dětská drobotina se za hudebního doprovodu naučila dobový taneček a v improvizované cukrárně si mohla pochutnat na různých laskominách.