Průvod papírových svítících ozdob různých konstrukcí uspořádalo středisko Zálesák z městyse pod Buchlovem.

Buchlovičtí se nestačili divit, jak se lampionový průvod dětí a jejich rodičů vinul ulicemi i náměstím městyse, ačkoliv tu byl máj, nikoliv dušičkový listopad, který přináší tmu už kolem páté hodiny odpolední.

Lampionoví pěšáci si vyšli do průvodu s papírovými lampiony jen tak pro radost.

„I když v některých lampionech kluci a holky svíčky nezažehli, mohli si být aspoň jisti, že jim papírová svítící ozdoba nevzplane jako vích," řekl s pousmáním jeden z tatínků, který doprovázel svoji dcerku.

Jak potvrdil šéf střediska buchlovických Zálesáků Martin Hrdina, premiérový lampionový průvod v pětileté historii organizace neměl žádný politický podtext a nesouvisel s žádným státním svátkem.

„Jen jsme si chtěli zkusit, jak budou děti, jejich rodiče a prarodiče na pozvání reagovat. Jsem spokojený a příští rok do toho půjdeme znovu," hýřil elánem Martin Hrdina.

Zálesáci si jsou jisti, že dětem, kteří denně vysedávají u počítačů, chybí pohyb na čerstvém vzduchu a dospěláci, kteří své ratolesti na lampionový průvod doprovodili, si alespoň mohli popovídat nebo navázat nové kontakty.

Možná se z této akce stane tradice, protože Zálesáci si otestovali, že zájem o lampionový průvod byl vcelku dobrý.

Možná příští rok pozmění trasu, po níž se had složený z jednotlivých lampionových článků bude vinout.

Na buchlovickém sportovišti začaly jednotlivé lampiony jako tajemné bludičky pohasínat. Kluci a holky se pustili do nejrůznějších soutěží, a to střelby z luku, kopané či pétanque, kterých se zhostili s velkým nasazením. Nechyběla ani zapálená vatra, u níž si děti mohly opékat špekáčky.

„Už nyní připravujeme čtvrtý ročník sedmidenního letního táboru u Jindřichova Hradce. Pokud by měli rodiče zájem svou ratolest s námi na tábor poslat, mohou ji přihlásit na e-mailové adrese zalesak.buchlovice@seznam.cz," dodal Martin Hrdina.