Informaci o přidělení osmimilionové finanční podpory od norských fondů obdržel vedoucí zařízení Antonín Gajdoš před několika dny. Dalším jedním a půl milionem korun se na vybudování oddělení mají podílet také Sociální služby Uherské Hradiště. „V roce 2010 tak plánujeme otevřít oddělení, jehož fungování bude založené především na kvalifikované péči,“ poznamenal Gajdoš.

Peníze mají směřovat do vybudování potřebného zázemí oddělení, kde klienti budou žít ve dvoulůžkových pokojích s polohovacími lůžky. Oddělení pro obyvatele trpící stařeckou demencí má mít také vlastní jídelnu, klubovnu, sesternu a samostatný vchod na oplocenou část zahrady. Nebude tam chybět ani elektronické zabezpečení, zábrany na oknech a speciální nábytek, který zmenšuje riziko úrazu.

Podstatnou částí mají být investice do vzdělání personálu. Šest stávajících a šest nových zaměstnanců domova projde školením v poskytování patřičné péče. Časem by stejné školení měli absolvovat všichni pracovníci buchlovického domova pro seniory.

Radní městyse Buchlovice zkvalitnění služeb v domově pro seniory vítají. „Nové oddělení přinese určitě lepší péči o seniory, mezi kterými je i řada místních,“ uvedl buchlovický místostarosta Bořek Žižlavský.

Podobných zařízení by se časem mělo ve Zlínském kraji objevit víc. „V současnosti se připravuje projekt na zřízení obdobného oddělení na Vsetínsku,“ doplnila krajská radní zodpovědná za sociální služby Hana Příleská.

Alzheimerova choroba
Je nejčastěji se vyskytujícím druhem demence a trpí jí přibližně každý dvacátý člověk starší 65 let. Jedná se o nemoc nevyléčitelnou, která vede ke smrti pacienta. Včasným zahájením léčby a náležitou péčí, nejlépe v domácím prostředí, lze její vývoj zpomalit a výrazně zlepšit kvalitu života postiženého.