„Zájem mezi mladými o uspořádání hodů byl letos mnohem větší než loni nebo předloni,“ poznamenala buchlovická folkloristka Marie Kuncová, která se na organizování místních hodů podílí už více než dvacet let. Sehnat krojovanou chasu se zhruba čtyřiceti krojovanými páry nebyl podle jejích slov žádný problém. „Trochu více úsilí jsme museli vyvinout při shánění stárků, nakonec se ale i tyto lidi podařilo pro hodové oslavy získat,“ podotkla Kuncová.
Oslavy začaly v sobotu dopoledne na náměstí. Chasa pak za zpěvu písní došla z centra města ke starostovi pro povolení k hodovým oslavám. Následovala tradiční obchůzka obcí. Večer se pak hodaři sešli na hodové zábavě v restauraci U Páva. Hody pokračovaly i druhý víkendový den. Na programu byla hodová mše, tanečky na náměstí a večerní hodová zábava.