„Na čtyři desítky párů se pak vydají na obchůzku tak, aby se všichni sešli večer v restauraci U Páva na hodové zábavě,“ prozradila jedna z organizátorek Marie Kuncová. Role starších stárků se letos ujali František Zapletal a Bára Sonntagová, jejíž sestra Kateřina, coby mladší stárka, doprovodí Tomáše Daňhela. Stejně jako průvod, tak i zábavu od 19.30 hodin doprovodí dechová hudba Buchlovjané. Ve stejný čas v hotelu Buchlovice začne hrát cimbálová muzika Rubáš.

Nedělní slavnost začne v deset hodin mší. Půl hodiny po poledni se chasa sejde na náměstí k tanci a pak vyrazí na další obchůzku. Nedělní zábava začne ve stejný čas jako v sobotu a opět v restauraci U Páva.


Kompletní hodový kalendář najdete v pátek 7. listopadu ve Slováckých novinách