Člen místní akční skupiny (MAS) Buchlov Raf Craenhals, který je duchovním otcem myšlenky vydávat noviny mikroregionu, zdůvodnil jejich pracovní název, ale také předestřel, co bude jejich náplní.

„Ve spolupráci se základními školami v mikroregionu vytvoříme letní barevný desetideník, který bude vycházet od června do podzimu nákladem pěti až osmi tisíc výtisků. Protože tvůrci novin budou výhradně žáci školou povinní, nikoliv redaktoři z povolání, chci vědět, jak se děti dívají na dění v regionu, jak se jim v něm žije, co jim dělá radost nebo je trápí, jak by oni ten či onen problém ve své obci řešily. Ať ve svých příspěvcích chválí, ale také kritizují,“ řekl sebejistě úvodem Craenhals.

Jak dále prozradil, čtyřstránkové noviny budou od letošního června distribuovány v desetidenních intervalech do všech čtrnácti vesnic regionu. Tam je najdou občané zdarma na stáncích novinové služby, v pohostinstvích, restauracích, prodejnách se smíšeným zbožím, ale i v pokladnách historických památek a podobně. Desetideník bude financován z prodeje inzerce v něm uveřejněné.

O žánrové pestrosti Buch’loveru informoval jeho šéfredaktor a člen rady sdružení Slovácko Freenet Karel Šebela.

„Kromě reportáží, článků v českém i cizím jazyce nebudou v desetideníku chybět fotografie, inzerce a pravidelné rubriky. Čtenáři tam najdou minimálně na deset dnů předpověď počasí, vícejazyčný kalendář kulturních, společenských i sportovních akcí v regionu, plány jarmarků a další. Prostě, lidé by se v našich novinách měli dočíst o tom, co je nejvíce zajímá – o problematice svého regionu, své obce a jejího okolí. Věřím, že díky Buch’loveru se lidé včas dostanou k těm nejčerstvějším informacím,“ naznačil šéfredaktor Karel Šebela. Práce kolem vydávání desetideníku nebude rozhodně málo. Toho si je vědoma čtyřčlenná redakční rada, vydavatelé, ale i ředitelé škol z regionu. „Je to dobrý nápad, vydávat takové noviny, protože v každé vesnici se něco zajímavého děje. Věříme, že děti, které se budou značnou měrou na desetideníku podílet, se rády k dění v regionu vyjádří. Zatím k tomu neměly příležitost. Je tedy na nás kantorech, jak je budeme motivovat, jak jim budeme při jejich tvorbě nápomocni,“ svěřili se téměř unisono ředitelky a ředitelé škol v Tupesích, Zlechově, Boršicích a Veleradě - Marie Rybářová, Marie Polášková, Stanislav Horehleď a Radomír Válek.