Jako první přijde na řadu zabezpečení havarijního stavu hradeb, kde prosakující voda způsobila vypadávání zdiva.

„Porucha, jenž se projevila na části hradeb prvního nádvoří, musí být v roce 2011 sanována a odstraněna. V současnosti je zpracována studie a statický posudek na opravu,“ vysvětluje kastelán Rostislav Jošek.

„Finance jsou předběžně odhadovány na několik stovek tisíc korun.“ Na hradby útočí nejen nepříznivé klima a jejich stáří, ale též lesní porosty – náletové dřeviny, zvláště akáty a invazní druh pajasanu žláznatého. „Každoročně správa hradu vyčleňuje prostředky na jejich ničení a též v roce 2011 budou tyto dřeviny likvidovány,“ popisuje kastelán. „Tato práce je vzhledem k terénu a dispozici hradu velmi náročná a vyžaduje horolezeckou spolupráci.“

Správa hradu letos plánuje i projekt kanalizace a čistírny odpadních vod, jejíž technický stav si už také hlasitě říká o rychlé řešení.

„Projekt rozvodu elektroinstalace, tedy odstraňování revizních závad a projekt odvodnění parkánu na stěně tanečního sálu jsou dalšími prioritami,“ pokračuje ve výčtu nutných oprav Jošek.

„Následovat bude úprava prostoru kovárny, kde v nejbližších měsících plánujeme vybudovat malou cukrárnu a vinotéku, oprava mostního pilíře na prvním nádvoří, úprava podlahy a prostoru sklepa pod hraběcím, a realizace podlahy takzvaného tanečního sálu.“

Přestože je Buchlov dle vyjádření ekonoma Národního památkového ústavu nejvíce soběstačným objektem ze všech čtyř objektů ve správě NPÚ Kroměříž, potýká se s nedostatkem prostředků a otázka financování oprav prozatím zůstává otevřena.

„Naplánované akce nelze samozřejmě všechny pokrýt z rozpočtu a výnosů hradu. Naše kroměřížské vedení má snahu získávat finance z různých programů a grantů, ale pravdou je, že situace není vůbec růžová,“ posteskl si Rostislav Jošek.

„Pokud nebude údržba a opravy hradu pokračovat kontinuálně, hrozí, že vynaložené prostředky na opravy a případné havárie velmi vzrostou. Bez zajištění nutné infrastruktury a základní stabilizace funkčnosti stavby nelze plánovat další opravy a údržbu týkající se této národní kulturní památky. Nesmíme také zapomínat na další kulturní památku, kapli sv. Barbory, kde je stav střechy též na pováženou,“ upozornil buchlovský kastelán. (petk)

Největší opravy Buchlova v nedávných letech

* oprava bastionu v nákladu 3,5 mil. Kč
* vybudovány vlastního zdroje vody, rozvody a vodojem v hodnotě 15 mil. Kč
* oprava dlouholeté havárie střechy a stropu tanečního sálu v hodnotě 3,5 mil. Kč
* úpravy devastovaných prostor sklepů
* příprava studie na zbudování čistírny odpadních vod a elektroinstalaci
* projekt dokončení podlahy tanečního sálu
* do fáze stavebního povolení byl připraven projekt opravy krovu a stropu hospodářských staveb na druhém nádvoří
* postupné restaurování mobiliáře
* vybudování vlastní prodejny turistických suvenýrů
* podpora kulturních akcí

PETRA KUČEROVÁ