Jeho aktuální podoba je neopracovaný bronzový odlitek, který je třeba jen leštit a cizelovat.

„Vytvořil jsem ho podle idey starozákonního svatostánku – přenosné archy úmluvy. Vzhledem k tomu, že bude umístěn uprostřed chrámu, má dvoje dvířka,“ poznamenal Otmar Oliva.

Kromě velkomoravských křížků je podle něj na svatostánku vyobrazeno slovo svatý ve třech jazycích – latinsky, hebrejsky a řecky. Dalším liturgickým prvkem pro staroměstský kostel z Olivovy tvůrčí dílny bude ambon, který na Velehradě odlijí letos na podzim.