Od soboty 1. listopadu v něm bydlí jedenáct žen a jeden muž, kteří se do chráněného bydlení přestěhovali z Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Salašská. Ten prochází transformací, čili přeměnou dosud poskytované sociální služby v jiný typ, a to v chráněné bydlení, poskytované v přirozené komunitě uživatele a usnadňující jeho začleňování do běžné společnosti. O tomto strategickém cíli jsme hovořili s Bronislavem Vajdíkem, ředitelem Sociálních služeb Uherské Hradiště.

Kdy byl Domov pro osoby se zdravotním postižením (DZP) Velehrad–Salašská zařazen do pilotního programu projektu Podpora transformace sociálních služeb?

Před čtyřmi lety byl ve spolupráci se zřizovatelem Zlínským krajem vybrán zmíněný domov, jako jedno ze dvou zařízení ve Zlínském kraji, kde se pilotně projekt transformace sociálních služeb realizuje. Druhým je DZP Zašová na Vsetínsku. V procesu transformace postupujeme podle plánu, který byl schválen již v roce 2011.

Co je cílem tohoto programu?

Cílem našeho společného úsilí je, aby zdravotně postižení uživatelé mohli prožívat svůj život jinak a kvalitněji než doposud. Zejména, aby se v procesu postupného osamostatňování mohli mnohem více rozvíjet ve svých schopnostech a dovednostech. To je v důsledku uvádí do nových životních situací a rolí, se kterými se s pomocí odborných asistentů dokáží vypořádat.

Kolik pracovníků se bude o dvanáct lidí s hendikepem, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti, starat?

Odbornou asistenci jim bude poskytovat 9 pracovníků, kteří se budou střídat ve směnném provozu, v rozsahu 8,5 pracovního úvazku. Nejedná se zde o poskytování péče, ale o asistenci spočívající v pomáhání zvládnout životní situace, které budou pro naše uživatele nové a v nichž se ještě neumí samostatně zorientovat.

Kolik stálo přebudování bytového domu ve vlastnictví města Uherského Hradiště na chráněné bydlení? Kdo je financoval?

Nemovitost byla pořízena za 4 miliony korun. Celková rekonstrukce a úpravy objektu představovaly náklady 7,75 milionu korun. Akce byla financována z rozpočtu organizace Sociální služby Uherské Hradiště, se spoluúčastí zřizovatele Zlínského kraje.

Co všechno chráněném bydlení jeho uživatelé našli?

Obyvatelé chráněného bydlení v ulici Rostislavova mají k dispozici sedm moderně vybavených bytů 1 + 1, s vlastním sociálním zázemím. Bylo na jejich rozhodnutí a vzájemné domluvě, jak budou v jednotlivých bytech společně bydlet. V chráněném bydlení jsou nainstalovány nové kuchyňské linky a vestavěné skříně, ale část vlastního zařízení si noví obyvatelé přivezli ze svého velehradského domova.

Do nového zařízení ale není bezbariérový přístup?

Dvoupodlažní bytový dům byl postaven počátkem 40. let minulého století. Vybudovat v něm bezbariérový přístup do všech bytových jednotek by bylo velmi nákladné. Bydlí v něm uživatelé, kteří jsou plně pohybliví a pro případné návštěvy imobilních lidí na vozíčku bude sloužit nainstalované zařízení, takzvaný schodolez.

Budujete další chráněné bydlení. Kdy a kolik uživatelů se do něj přestěhuje?

Zbrusu nové chráněné bydlení budujeme ve Starém Městě na Velehradské ulici. Bude bezbariérově upraveno a najde v něm nový domov od června příštího roku dalších 12 uživatelů z DZP Velehrad-Salašská.

Jaká byla spolupráce s hradišťskou radnicí, případně i staroměstskou?

Vedení města Uherského Hradiště k našim snahám a plánům integrovat zdravotně postižené z Velehradu mezi občany Uherského Hradiště přistoupilo velmi vstřícně. Našli jsme zde pochopení a pomoc nejen při hledání vhodných prostor pro vybudování chráněného bydlení, ale rovněž pro vytvoření doprovodné služby sociálně terapeutické dílny v prostorách zrekonstruované jezuitské koleje, v nově otevřené kavárně Café 21. Spolupráce se staroměstskou radnicí byla velmi seriózní se snahou pomáhat našemu záměru.

Mohou žít lidé s postižením a s náležitou podporou v běžných domácnostech, převzít odpovědnost za svůj život, zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak to dělají ti, kteří v ústavech nežijí?

Zkušenosti ze zahraničí i jiných krajů České republiky nám ukazují, že jsme nastoupili správnou cestu. Není to samozřejmě cesta jednoduchá. Pracovníci museli absolvovat nezbytné vzdělávání, aby věděli, jak mají následně s uživateli pracovat v rámci dlouhodobého nácviku běžných dovedností, potřebných pro samostatný život. Důležité je uplatnění individuálního přístupu k uživatelům s ohledem na osobnostní předpoklady každého jednotlivce, rovněž na charakter a míru jejich zdravotního postižení.

Velkou odměnou i zadostiučiněním je, když můžeme průběžně sledovat pokroky v osobním rozvoji jednotlivých uživatelů. Mnohdy je rozvoj jejich schopností a dovedností v novém životním prostředí, kde se stále střetávají s novými podněty a úkoly, doslova obdivuhodný.

Kdy opustí poslední uživatelé domov v Salašské ulici? Kam půjdou ti, kteří nejsou vhodní pro život v chráněném bydlení?

Domov pro osoby zdravotně postižené Velehrad– Salašská bude zcela opuštěn do konce června 2015. Jeho obyvatelé, kteří s ohledem na své zdravotní postižení nemohou žít v chráněném bydlení, odcházejí průběžně do jiných pobytových zařízení. Stěhování těchto uživatelů musí probíhat v souladu s jejich vůlí i souhlasem zákonných opatrovníků.

Související Hendikepované z Velehradu přestěhovali do chráněného bydlení v Uherském Hradišti