Ještě předtím tam farář Svatopluk Pavlica připomněl přítomným v kostele při bohoslužbě příběh Tří králů, a popřál jejich následovníkům, aby zvládli nelehký úkol jít do ulic v chladném počasí, a zvěstovat v brodských domácnostech radostnou novinu o narození Ježíška.

Průvod koledníků se odebral z farního kostela k radnici, kde je uvítal starosta města Ferdinand Kubáník s místostarostou Petrem Vránou. Oba poděkovali koledníkům za jejich vůli pomoct potřebným a popřáli jim, aby své putování po domácnostech zvládli bez úhony.

„Letos se v ulicích Uherského Brodu objeví celkem 42 skupinek koledníků, loni jich bylo 35. Toto číslo ale nemusí být konečné, protože se nám stále hlásí noví koledníci,“ připomněl zástupce ředitele Oblastní charity Uherský Brod a koordinátor sbírky František Bílek.

Výtěžek sbírky je určený na podporu sociálně slabých, nemocných a opuštěných lidi, a na podporu řady charitních služeb a projektů.