Právě k těmto penězům se upínají naděje řady kulturních organizací, souborů či pořadatelů jednorázových kulturních akcí. Tento zdroj je totiž jednou z mála možností, jak získat peníze na jejich provoz.

V oblasti pravidelných kulturních aktivit neziskových organizací zaslalo svou žádost o dotaci čtrnáct souborů. Nejvyšší částku, 45 tisíc korun, získal dětský folklorní soubor Holúbek.

„Plánujeme pořízení krojového vybavení, hudebních nástrojů, přenosný mikrofon a další rekvizity, trička s logem souboru. Dále z přidělených peněz budeme platit dopravu a ubytování na vystoupení a soustředění souboru. Tato částka nám určitě výrazně napomůže," prozradila vedoucí dětského folklorního souboru Holúbek Marie Jochimová.

Na velmi podobný účel použije podle slov mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladké jen o tři tisíce nižší podpůrnou částku také další dětský folklorní soubor Olšavěnka a soubor písní a tanců Olšava, kterému zastupitelé přidělili čtyřicet tisíc korun.

Další úspěšným žadatelem je Pěvecký sbor Dvořák.

„Přidělenou osmatřicetiti­sícovou částku využijeme především na opravu a údržbu koncertního oblečení a pořízení nového. Část poskytnutých peněz chceme použít také na záznamy svých koncertů na CD a DVD či cestovné na koncerty," potvrdila předsedkyně pěveckého sboru Dvořák Irena Koubová.

Nižší částky obdržely i další organizace.

„Hlavně na pořízení krojů a krojových součástí, nákup hudebních nástrojů a jejich udržování získali peníze folklorní soubor Rozmarýn, Old-Star Rozmarýn, folklorní soubor JAKUB, Oldšava a cimbálová muzika Olšavěnka," vyjmenovala mluvčí radnice Elen Sladká.

Ale finanční podporu od města získaly i organizace, které se nezaměřují na folklor. Pěvecký sbor Campana Gymnázia Jana Amose Komenského žádal peníze na dopravu na přehlídky a festivaly a Šermířský klub Uherský Brod na dovybavení chorvatské hraniční hlídky.

Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí může počítat s částkou 15 tisíc korun na vydání Almanachu a katalogů a pozvánek k výstavám. Divadlo Brod obdrží 35 tisíc korun na pořízení scény, dekorací, loutek, kostýmů a dětský pěvecký sbor Comenius na krojové vybavení, nákup hudebních nástrojů a tvorbu webových stránek.

„Celkem bylo v této kapitole rozděleno 452 tisíc korun, přičemž původní požadavek organizací byl více než dvojnásobný," vypočítala Elen Sladká.

Fond kultury, který napomáhá jednorázovým kulturním akcím, rozdělil 378 tisíc korun. Nejvyšší částku, a to 60 tisíc korun, dostali hned dva žadatelé.

„Město jednak podpořilo již tradiční koncerty v rámci Uherskobrodské pouti pořádané Jiřím Strážnickým, jednak akci Alternative Music 2014, kterou bude pořádat klub BandR. Podporu u zastupitelů našel také spolupořadatel Bílokarpatských slavností a Bílokarpatských fašanků Jiří Gračka," dodala mluvčí.

I každá z deseti dalších podpořených akcí bude zajímavou kulturní událostí. Nejen Broďané se tak mohou těšit na krojové hody v Újezdci pořádané folklorním souborem Rozmarýn, koncert živých kapel Brodfest 2014 či slavnostní koncert k Roku české hudby a 145. výročí sborového zpěvu v Uherském Brodě pořádaný pěveckým souborem Dvořák.