Maximum zatmění, kdy bude zakryto skoro 80 procent slunečního povrchu Měsícem, nastane těsně před půl desátou. Sledovat toto nezvyklé planetární divadlo mohou zájemci také ve hvězdárně Domu kultury Uherský Brod, která kvůli němu bude otevřena už od 7. 45. Zakrývání Slunce začne při jeho východu nad Bílými Karpaty. Pozorování úkazu však bude možné jen tehdy, pokud nebude zataženo.

„Zatmění Slunce nastává, když je Měsíc v novu. Tam, kam na zemský povrch dopadne jeho vržený úplný stín Měsíce, nastává úplné zatmění. Severně a jižně od úplného pásu je široká oblast, ve které vidíme sluneční zatmění jako částečné, tam dopadá měsíční polostín. Tento typ zatmění bude možné pozorovat ze severní Afriky, většiny Evropy a ze západních a středních oblastí Asie,“ informoval vedoucí hvězdárny Domu kultury v Uherském Brodě Rostislav Rajchl. Na rozdíl od nočních pozorování oblohy však podle něj nese pozorování Slunce zdravotní rizika, proto je nutné si chránit zrak před slunečním zářením. Všechny astronomické přístroje hvězdárny zapojené do pozorování Slunce jsou opatřeny buď slunečními filtry, nebo fólií, speciálně vyráběnou pro účely pozorování Slunce. „V dalších případech budeme používat projekci Slunce na stínítko, což je nejbezpečnější metoda při pozorování Slunce,“ poznamenal Rajchl.

A jaké použít pomůcky na pozorování Slunce individuálně? „Na oslňující sluneční disk se nikdy nedívejte bez speciálních pomůcek. To platí při pozorování pouhým okem, dalekohledem, hledáčkem fotoaparátu či videokamery. Speciální filtry dostatečně zeslabí intenzitu viditelného a infračerveného záření Slunce na bezpečnou hranici. Náhražkou filtrů mohou být například nepomačkané umělohmotné fólie s vrstvou hliníku, do kterých se balí květiny,“ radí astronom.