To vyvolalo obavy řady obyvatel rozlehlého sídliště, které se kolem obchodního komplexu Máj rozléhá. „Byla by to pro nás katastrofa, a zejména pro důchodce. Vždyť daleko široko podobná prodejna není. Museli bychom chodit pro běžné nákupy do centra Brodu nebo do supermarketů za městem," postěžovala si jedna z obyvatelek sídliště Bohdana Malíková.

Vedoucí prodejny Hruška v obchodním komplexu Máj Petr Urajt sdělil, že provoz zůstane zachovaný a jeho uzavření není na pořadu dne. „Nájemní smlouva je prodloužena, takže vše zůstává beze změn. Naši zákazníci se žádné nenadálé změny být nemusí," uklidňuje veřejnost Petr Urajt.

Jeho slova potvrzuje i zdroj blízký vedení společnosti Hruška. Tvrdí, že sídliště nepřijde prakticky za žádných okolností. „Ve stávajících prostorách platí smlouva na dobu neurčitou. Majitel obchodního centra přislíbil, že pokud by se rozhodl pro změnu, poskytne Hrušce jiné prostory ve stejném objektu," vysvětlil pracovník z vedení společnosti Hruška, který požádal o zachování anonymity s odůvodněním, že není kompetentní podávat informace.

Prodejna Hruška, která je jediná svého druhu v centru hustě obydleného sídliště, se měla podle původních plánů stěhovat. Důvodem byl záměr majitele komplexu, který chtěl do prostorů prodejny přestěhovat druhý stupeň brodské katolické školy. Situace došla tak daleko, že řemeslníci začali část prostorů prodejny upravovat pro potřeby školy. Obyvatelé sídliště netajili s tímto plánem své rozčarování a situací se zabývalo i vedení města. Ze stěhování školy ale nakonec sešlo. Celý problém řešilo nakonec i vedení města. To nabídlo škole možnost přestěhovat se do volného patra Základní školy Na Výsluní. K tomu také nakonec došlo. „Myslím, že toto řešení vyhovuje všem stranám. Dokonce jsme ze strany katolické školy obdrželi poděkování. My jsme rádi, že je patro školy na Výsluní efektivně využito, a zástupci školy vyřešili svou nelehkou situaci, takže spokojenost panuje na obou stranách," podotkl místostarosta Uherského brodu Jan hrdý.

Jeho slova potvrdil i ředitel Katolické základní školy Ivo Ertl. „Prostory ve škole Na Výsluní nám dokonale vyhovují. Máme k dispozici i tamní tělocvičnu a jídelnu, vše se nachází v jednom komplexu. Jsme proto s tímto řešením velmi spokojeni," konstatoval Ivo Ertl.