Ta totiž v těchto dnech pořídila dva zcela nové přístroje, které by měly napomoci v boji s obdobnými zdravotními problémy. Pacientům v domácí zdravotní péči, kteří trpí nemocemi dýchacích cest, by mohl pomoct nový oxygenátor. Ten charita zakoupila za 25 tisíc korun. Vynaložené náklady pokryl především výtěžek z loňské Tříkrálové sbírky. Nabídka těchto přístrojů se tak v uherskobrodské charitě rozšířila na čtyři kusy.

„Výhodou nového přístroje je především uživatelsky snadná obsluha a ve srovnání se staršími kyslíkovými bombami jeho zcela bezpečný provoz. Přístroj totiž čerpá kyslík přímo ze vzduchu, nikoliv ze záložní kyslíkové bomby," zdůraznila výhody nového zařízení vrchní sestra Charitní ošetřovatelské péče Martina Marečková.

Nový oxygenátor prozatím čeká na první pacienty v budově ředitelství Oblastní charity Uherský Brod. Další jeho tři předchůdci už slouží svému účelu v domácnostech na Uherskobrodsku a Uherskohradišťsku.

Pacientům s tracheostomií by pro změnu měla pomoct nová mobilní odsávačka. Tu Charita pořídila za 25 tisíc korun a k jejímu pořízení přispěly hlavně prostředky z charitního plesu a příspěvek Nadace Bří Lužů. Moderní přístroj je vybavený záložním zdrojem, který v případě výpadku energie umožní další provoz i 24 hodin bez připojení na elektrickou síť.