Vybírali je v pondělí na veřejném fóru, na které dorazilo na šedesát obyvatel města.

"Restaurace se v podstatě neopravovala od té doby, co ji otevřeli. Když viděli potenciální nájemníci její stav, nechtěli do toho jít," diskutovala u jednoho ze stolů Irena Krejsová, zástupkyně ředitele Domu kultury. Za pravdu jí dávají jak obyvatelé, tak ale i samo vedení města.

Nezbytná oprava interiéru však už začala a město do ní letos nasype několik milionů korun.

Teď se bude jednat o provozovateli, zastupitelstvo se dohodlo, že nejprve osloví soukromníky.

"Mohli bychom to ji provozovat sami, ale nakonec by to mohlo být více nákladné, než kdyby v ní podnikal soukromník," obává se starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar. Obyvatelé by však chtěli, aby to bylo samo město.

"Nechceme restauraci v rukou nějakého soukromníka, ale měla by být v režii města, například jako závodní jídelna pro zaměstnance, ale samozřejmě s neomezeným přístupem veřejnosti," zdůrazňoval u kulatého stolu muž ve středních letech. 

Druhý výrazný bod veřejného fóra, letní kino u Ulitého kafé, je poměrně čerstvým problémem, který je součástí zemětřesení na poli kultury v Uherském Brodě.

Kavárnu bude do konce roku provozovat Karel Gregor, který se ale nechal slyšet, že dál pokračovat nebude.

"Objekt je v majetku města, pan Gregor o prodloužení smlouvy, kterou má do konce letošního roku nepožádal. O tom, co bude s místem dál, se bude teprve jednat," uvedla mluvčí brodské radnice Elen Sladká. Další rozhodnutí pak bude mít pravděpodobně vliv i na případné letní kino. 

Pondělní veřejné fórum však vygenerovalo 10P neboli deset problémů města.

Výraznou podporu získaly nápady od Broďanů požadující lávku pro pěší a cyklisty od Družby na ulici Bří Lužů a pobytovou službu pro seniory, kteří mají omezenou soběstačnost.

U kulatého stolu zasedli v podělí dopoledne i brodští studenti.

Ti by chtěli především co nejdříve opravit venkovní areál koupaliště.

Ten kdo se nemohl veřejného fóra zúčastnit, může hlasovat v anketě na webu: www.ub.cz.

Deset problémů Uherského Brodu - Posílení úklidových prací
- Informovat o připravovaném kácení stromů a obnově zeleně
- Lávka pro pěší a cyklisty od Družby na ul. Bří Lužů 
- Vybudování rekreační trasy podél řeky Olšavy
- Větší vstřícnost při jednání s občany 
- Vzdělávání zaměstnanců města v měkkých dovednostech
- Znovuotevření restaurace DK v režii města
- Letního kino u Ulitého kafé
- Pravidla pro stavebníky při výkopech na silnici
- Pobytová služba pro seniory
- Aktivity pro seniory 
- Vybudování nového venkovního koupaliště
- Zlepšení propagace akcí na sociálních sítích