Provizorní prostory Panského domu tak nahradila moderní místnost v boční části Domu kultury.

Středisko se zároveň stalo největším přístupovým bodem veřejného vysokorychlostního internetu, který město vybudovalo jako součást své metropolitní komunikační sítě za zhruba patnáct milionů korun.

„Chceme, aby nové infocentrum zaujalo dominantní postavení z hlediska celého Uherskobrodska. Jeho čtyři zaměstnanci se proto nebudou orientovat pouze na město, ale na celý region,“ prozradil uherskobrodský místostarosta Antonín Juriga.

K dispozici je osm počítačů

Možnost surfování po internetu na osmi počítačích doplňuje ve středisku i nespočet informačních publikací a letáků. Do prostor zdobených několika obrazy se přesídlí i redakce městského zpravodaje. „Centrum bude otevřené každý všední den, přes letní prázdniny také v sobotu a neděli,“ podotkl místostarosta.

Přínos střediska vidí jasně i radní Zlínského kraje Jindřich Ondruš, který zodpovídá za oblast kultury a cestovního ruchu.

Metropolitní síť propojí objekty místní správy

„Infocentra hrají neodmyslitelnou roli v rozvoji cestovního ruchu. Jako kraj se zaměříme na užší spolupráci s jednotlivými středisky. Doufám, že i s Uherským Brodem se nám podaří turismus a další aktivity rozvinout,“ věří Ondruš.

Nově vznikající metropolitní komunikační síť propojí internetem objekty místní správy a instituce zřizované městem. Součástí projektu je také jeden internetový informační kiosek a pětatřicet počítačů, které budou umístěny ve veřejných budovách a přístupné obyvatelům i návštěvníkům města. Slavnostní otevření sítě plánuje uherskobrodská radnice na čtvrtek.

Dvě třetiny nákladů na vybudování sítě financuje Evropský fond pro regionální rozvoj, desetinu z asi patnáctimilionové částky pokryla dotace ze státního rozpočtu. Uherský Brod se tak připojí k několika městům Zlínského kraje, například ke Vsetínu a Valašskému Meziříčí, která již vlastní metropolitní sítí disponují.

Otevírací doba: Informační centrum sídlící v budově Domu kultury bude v provozu od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00, po dobu letních prázdnin také v sobotu od 9.00 do 13.00 a v neděli od 13.00 do 17.00 hod.