„Na zajišťování projektu jsme začali pracovat před třemi lety a tento školní rok jsme jej už mohli zavést do výuky. Naši žáci pracují za pomoci počítačů v českém jazyce a matematice alespoň jednu hodinu týdně. Postupně však tento systém zavádíme i v předmětech, jako je prvouka, přírodověda nebo vlastivěda,“ prozradil Zimčík.

Velkou výhodu projektu ocení žáci i jejich rodiče například při nemoci žáka. Ten, i když je doma, může být díky internetové škole neustále v kontaktu s vyučujícími. „Díky on-line systému může žákům vyučující zadávat písemky i domácí úkoly. Dítě se přihlásí do heslem chráněného systému a také rodiče mohou tímto způsobem kontrolovat jeho prospěch či docházku,“ vysvětlil Zimčík.

Podle něj jsou všichni tamní učitelé fanoušky tohoto druhu výuky. Také žáci „vesnické malotřídky“ jsou rádi, že se jim takto dostává nadstandardního vzdělávání.

Další výhodou je i to, že děti díky počítačům v hodinách pracují individuálně a vzájemně se neruší. „Škola, která byla před pár lety málem na zavření, se tak od letošního roku rozrostla o šestý ročník, příští rok bychom chtěli přidat sedmý a takto postupně až po devátou třídu,“ plánuje ředitel. Podle něj je škola v Březové projektem v takovém rozsahu v regionu jediná.

Další projekt, který v Březové nedávno zahájili, se týká jiného způsobu plnění povinné školní docházky. Využít jej mohou děti i dospělí z celé republiky.

„Projekt poslouží zdravotně znevýhodněným žákům, těm, co s rodiči často cestují, ať už do zahraničí nebo například s cirkusem a povinnou školní docházku si u nás mohou dodělat i dospělí. Nyní v Březové studuje například muž z Brna, Vietnamec nebo starší pán,“ poznamenal Zimčík.

Přístup školy v Březové se líbí také vedoucí školského odboru Městského úřadu Uherské Hradišti Daně Stojnové. „Takovéto projekty škol jsou vítané. Vždy záleží na řediteli a vyučujících, jak se ke vzdělávání dětí postaví,“ míní Stojnová.

Podobným způsobem se snaží zpestřit výuku žákům také v Základní škole Kunovice U Pálenice.

„Máme k dispozici například interaktivní tabuli, která je využívána v přírodopise, dějepise, matematice nebo v jazykových předmětech. Dětem názorná ukázka výuku většinou usnadní a zpestří,“ uvedl před časem ředitel kunovické základní školy Marek Tvrdoň.