Na jeho stavu se částečně podepsala vlhkost, dílem další vlivy,“ poznamenal starosta Březolup Petr Kukla. Oprava pilíře stála 207 700 korun. Zlínský kraj přispěl dotací 80 tisíc korun.

Rekonstrukci řemeslníci zahájili na přelomu srpna a září letošního roku. Oprava skončila na počátku listopadu. Vysprávka pilíře završila první etapu rekonstrukce zámecké budovy a jejího blízkého okolí. Před statickým zajištěním pilíře nechali zástupci obce opravit fasádu a základy budovy, zpevnili chodníky a dalších plochy u zámku. Nechali opravit také pískovcové portály či venkovní schodiště, Do příštích let bude oprava zámecké budovy pokračovat. Plánujeme výměnu oken, rekonstrukci střechy nebo obnovu sklepních prostor,“ poznamenal starosta Kukla.