Před několika lety se v obci projednával návrh na skácení jedné z douglasek u tamního kostela a záměr vyvolal vlnu nevole. „Proto jsem návrh na kácení tří douglasek umístil i na obecní web, abych předešel případným negativním tvrzením a kritikám,“ sdělil starosta Březolup Petr Kukla, který se přiklání k tahové zkoušce alespoň u jedné z douglasek.

Své názory na odstranění vzrostlých stromů mohou lidé vyjádřit na webu obce, jehož součástí je nejen diskuse, ale i anketa. Těch, kteří nesouhlasí s odstraněním stromů, je prozatím většina. Například ve čtvrtek hlasovalo proti šestasedmdesát osob, padesát souhlasilo. Dva nevěděli, na kterou stranu se přiklonit, dalších sedm přidalo svůj hlas do kolonky „spíše ne“.

Jasno má například Vít Abrhám z ochranářského občanského sdružení Orchis. „Nevím, proč by je měl někdo likvidovat. Existuje posudek, že stromy jsou v naprostém pořádku. Také neobstojí argument, že by mohly vzrostlé borovice někoho zranit. Prozatím v Březolupech k ničemu podobnému nedošlo,“ míní Abrhám, který chce se svým sdružením oslovit starostu a požadovat po něm argumenty, kterými by kácení obhájil.

„Co se týká rizika pádu, to samozřejmě existuje. Zrovna tak jako existuje riziko, když jedete autem nebo vás míjí pes. Ale proto přece nezakážeme jezdit autem nebo nevybijeme všechny psy. V případě douglasek je ovšem toto riziko mnohonásobně menší, protože se jedná o zdravé stromy v nejlepších letech,“ konstatuje v diskusi na webu obce Abrhám.

První muž radnice v Březolupech ale tvrdí, že odstranění stromů je namístě. „Mám informace od obyvatel vsi, že při větších poryvech větru se stromy kývají až v kořenech. Nechtěl bych se dočkat toho, že stromy někoho zraní,“ oponuje Abrhámovi starosta, který na stránkách obce slibuje vysazení nové zeleně místo skácených douglasek.

Nepřímo ho podpořil i zástupce hradišťského odboru životního prostředí Květoslav Fryšták. „Z vlastních zkušeností vím, že douglasky mohou patřit mezi kořenově mírně nestabilní stromy a bývají i napadané plísněmi, které mohou jejich stav nepříznivě ovlivnit,“ konstatoval Fryšták.