„Cílem je posilovat společenský význam četby, zviditelnit činnost knihoven, stejně jako propojit čtenáře a instituce zabývající se četbou," přiblížil význam březnové akce ředitel hradišťské knihovny Radovan Jančář. Ta se chce podle něj ještě více zaměřit na deskové hry, které umožňují příjemně strávit čas a rozvíjejí myšlení. „Půjčujeme několik desítek deskových her, které zažily v posledních letech velký rozkvět," konstatoval Radovan Jančář. Novinkou v knihovně B. B. Buchlovana je také zavedení pravidelného sobotního půjčování pro děti. „Ve svém okolí jsem zjistil, že spousta rodin se do města dostane až v sobotu dopoledne, proto jsme chtěli umožnit i v tuto dobu plnohodnotné půjčování literatury dětem," zdůvodnil tento krok ředitel knihovny. Ta hned na počátku března vyhlásila výsledek ankety Čtenářská rodina roku. Tou se stala rodina Braidičova. „Navštěvujeme hradišťskou knihovnu pravidelně celá rodina a využíváme její širokou nabídku, jako třeba sobotní půjčování pro děti nebo deskové hry," sdělila za vítěznou rodinu Marta Braidič.

Zajímavý program pro své čtenáře nachystala také Knihovna Františka Kožíka v Uherském Brodě. I v březnu bude pokračovat tamější akce, spuštěná teprve v únoru, v rámci níž mohou čtenáři upozornit ostatní na zajímavé tituly. „V knihovně jsou košíky s cedulkami, které mohou vložit spokojení čtenáři do právě přečteného titulu a vyjádřit tak své doporučení knihy ostatním. A opravdu spousta čtenářů nám dochází k půjčovacímu pultu právě s knihami, které někdo jiný doporučuje," přiblížila nový systém v brodské knihovně její vedoucí Věra Lovecká. Mimo amnestii, díky které budou od 24. do 28. března tamější hříšníci osvobozeni od poplatků za pozdě vrácené knihy, stejně jako budou ve stejném období noví čtenáři registrováni zcela zdarma, by Věra Lovecká ráda upozornila na několik zajímavých březnových akcí. Mezi ně patří například setkání s francouzským spisovatelem Yamenem Manai ve středu 19. března, či dvě přednášky, které jsou zaměřeny na problematiku první i druhé světové války.

Městská knihovna v Kunovicích rovněž vychází veřejnosti vstříc a v průběhu měsíce března bude přihlašovat nové čtenáře zcela zdarma. „V rámci naší amnestie během tohoto měsíce dlužníkům odpustíme také případnou první upomínku, která bývá jinak již zpoplatněna," sdělila Kateřina Bartošová z kunovické knihovny. Ani tato instituce v březnovém programu nezahálí a na 17. března naplánovala cestovatelskou besedu s Martinem Ondráškem o Havaji či o osm dní později slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře.

A na amnestii vsadili také v Ostrožské Nové Vsi. „V průběhu března upustíme od zpoplatnění upomínek, stejně jako budeme zapisovat nové čtenáře zcela zdarma," sdělila za tamější knihovnu Hana Uherková.

Pátý ročník celostátní akce Březen – měsíc čtenářů vyhlásil Svaz knihovníku a informačních pracovníků ČR. Obdobný podnik se uskutečnil již v roce 1955 pod názvem Měsíc knihy. Od roku 1998 díky moderním trendům začaly knihovny preferovat spíše projekt Březen měsíc internetu, aby jej v roce 2010 vystřídal právě Březen – měsíc čtenářů.