„Oprava mateřské školy byla nevyhnutelná. V katastrofálním stavu byla zejména okna. Když se opřel vítr do budovy ať už z jedné nebo druhé strany, okna se sama otevírala a zavírala,“ popsala jejich havarijní stav ředitelka mateřské školy Marie Gajdošová.

Podle jejích slov navštěvuje v současné době jednotřídní mateřinku osmadvacet dětí. Od 1. ledna příštího roku se jejich počet zvýší o šest.

„Je sice příjemné, že počet dětí předškolního věku v obci vzrostl, že maminky chtějí, aby jejich ratolesti chodily do místní mateřinky, ale v jedné třídě nelze zajistit výuku čtyřiatřiceti žáků. Musíme tedy do konce letošního roku zřídit další třídu, která bude splňovat hygienické předpisy Evropské unie,“ uvedl starosta obce Jindřich Krušina.

Předpokládaná dvouapůl- milionová částka na opravu školy, na niž vydatně přispěje dotace z Operačního programu Životní prostředí, se vybudováním další třídy prodraží zhruba o tři sta tisíc korun. Obec tuto částku uhradí z vlastních prostředků.

„Zatímco nyní se o rozvoj a vzdělávání dětí předškolního věku starají dvě učitelky, od 1. ledna příštího roku, kdy se počet žáků v naší škole zvýší, bude přijata další učitelka,“ informovala Gajdošová.

Starosta obce se netajil tím, že před zateplením budovy byl z jejího průčelí odstraněn základní kámen, za nímž byla do asfaltu zatavena schránka, která ukrývala historické materiály z roku 1935.

„Starou schránku, uloupenou obecní pokladnu, již do budovy školy nezazdíme. Ponecháme ji v archivu obce a do ní vložíme oskenované nebo okopírované doklady, které se datují k vlastní stavbě budovy v roce 1935. Do zdi budovy školy vložíme novou schránku,“ prozradil první muž Břestku.

Podle něj do ní budou uloženy nejen originály všech dokladů z roku 1935, ale také dokumenty o celé řadě rekonstrukcí školní budovy včetně té letošní.

„Pokud se podaří zajistit mince platné v roce 1935, odstraníme jedno tajemství původní schránky a mince přidáme k původním dokumentům. Obsah schránky zvýšíme ještě o mince platné v roce 2010 a o soudobé tiskoviny. Věřím, že takto zdokumentujeme historii školy v Břestku i pro budoucí generace,“ poznamenal starosta.