Důvodem byla oslava katolického svátku Boží tělo, v rámci něhož se poutní procesí zastavilo u čtyř oltářů umístěných na trase.

Slavnost těla a krve Páně, připadající na čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice, je v obecném církevním kalendáři zařazena mezi deset zasvěcených svátků. Obsahem svátku byla původně jen oslava těla Páně (odtud známý název Boží tělo), krev Páně dostala svůj vlastní svátek 1. července, avšak až mnohem později, roku 1849 jej zavedl Pius IX.